Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Handrij Härtel

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jan Drozd, Handrij Härtel, Marek Klitsch

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Národní park (NP) České Švýcarsko je územím s vysokou lesnatostí (96 %) a minimem sídelních útvarů. Většina lesních porostů na území NP byla v minulosti založena jako lesy hospodářské za účelem zisku dřevní hmoty. Způsob a intenzita současného lesnického managementu je reakcí na aktuální stav lesa, který je do značné míry výsledkem zalesnění rozsáhlých kalamitních ploch vzniklých v 1. polovině 20. století a následného hospodaření.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Českosaské Švýcarsko

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Handrij Härtel

Českosaské Švýcarsko

Pilíře spolupráce

Českosaské Švýcarsko představuje oblast s dlouhou tradicí nejen v ochraně přírody, ale i v oblasti mezinárodní spolupráce týkající se ochrany přírody. Tato spolupráce stojí na několika pilířích.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Dilema priorit: Chráníme biodiverzitu, nebo procesy?

Výzkum a dokumentace

autoři: Handrij Härtel, Zdenka Křenová

Dilema priorit: Chráníme biodiverzitu, nebo procesy?

Úvodem je třeba říci, že v poslední době hojně diskutované téma jsme v článku nazvali záměrně tak, jak bývá toto dilema obvykle vnímáno. V následujícím textu se pokusíme ukázat, že věc je poněkud složitější a stavět proti sobě biodiverzitu a procesy není zcela správné. Nejedná se samozřejmě o téma zcela nové, ale v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie směrem na východ nabývá na významu.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf