Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Evžen Kůs

Ex situ, nebo in situ?

Průřezové téma

Autor: Evžen Kůs

Ex situ, nebo in situ?

Historie zoologických zahrad sahá do samých počátků lidské civilizace. Zvídavost a touha člověka objevovat a těšit se z krás přírody byly jedním z důvodů, proč člověk začal chovat různé druhy živočichů nejen pro obživu, ale i pro potěchu a poznání. Zoologické zahrady prošly dlouhým a složitým vývojem – od starověkých dvorů přes středověké zvěřince, renesanční menažerie plné živoucích kuriozit až po moderní zoologické zahrady přístupné všem občanům.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Průřezové téma Tištěná verze článku v pdf

Národní park Gobi B

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Evžen Kůs

Národní park Gobi B

Skutečnost, že Gobi (mongolsky Govi, čínsky Sha-mo; pustina) je největší asijská poušť, je všeobecně známá. Pokud bychom ale měli říci, kde přesně se rozkládá, nebude to tak jednoduché.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf