Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly. Nová mapa ukazuje, kde je třeba stáda zabez

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Vloni se oproti roku 2020 snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata i výše vyplacených náhrad. A to přesto, že se populace vlků každoročně pomalu rozrůstá s tím, jak zvířata přirozeně obsazují dosud volná teritoria. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejnila mapu, sestavenou na základě aktuálních poznatků, která ukazuje, kde je potřeba hospodářská zvířata preventivně zabezpečovat.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Co ohrožuje africké lvy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Co ohrožuje africké lvy

Mezi celosvětové ohrožené druhy musíme v současnosti řadit i kdysi naprosto běžné africké savce, jako je lev (Panthera leo). Podle střízlivých odhadů poklesla jeho celková početnost ve volné přírodě v období 1993–2014 o plných 43 %. V Africe na jih od Sahary tak v současnosti žije asi 20 000 jedinců, navíc v poměrně roztříštěném areálu. Ani výhled není nikterak optimistický: snižování abundance zmiňované velké kočkovité šelmy bude pokračovat s výjimkou jižní Afriky i nadále. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ceny AOPK ČR uděleny: získaly je  Pivovar Radegast a celoživotní práce pro přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Ceny AOPK ČR uděleny: získaly je  Pivovar Radegast a celoživotní práce pro přírodu

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala počtvrté, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny [1].  V kategorii Počin ji získal Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. Ceny předával předseda Rady AOPK ČR Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Plesník, Silvie Ucová, Barbora Kaminiecká, Jakub Makal, Lenka Čolobentičová

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

Obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy, jejich částmi a výrobky z nich je přinejmenším stejně starý jako zaznamenané dějiny lidstva. Aniž bychom se chtěli pouštět do hlubokomyslných intelektuálních úvah, připomeňme, že nejdříve byl výměnný, později doplněný a následně většinou vystřídaný monetárním (peněžním) prodejem a koupí a v poslední době se stále ve větší míře přesouvá na internet.  

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Lubomírem Hanelem  ke 40 letům CHKO Blaník

Rozhovor

Autor: Martin Klaudys

Rozhovor s Lubomírem Hanelem  ke 40 letům CHKO Blaník

O radostech i strastech ochrany přírody pod Blaníkem hovoříme s prof. RNDr. Lubomírem Hanelem, CSc., bývalým vedoucím Správy CHKO Blaník. K třiceti letům chráněné krajinné oblasti Blaník vyšel článek v Ochraně přírody č. 2/2011. Zatímco geologické poměry se od doby vzniku CHKO příliš nezměnily, ochrana přírody zažila od roku 1981 řadu změn. 

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona

Z historie ochrany přírody

Autor: Jan Plesník

Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona

V době, kdy v Evropě zuřila válka, které Angličané dodnes říkají velká, uveřejnil americký botanik a statistik James Arthur Harris v časopise Scientific Monthly kratší stať nazvanou Proměnlivá poušť. Vylíčil v ní, jak podmínky prostředí ovlivňují flóru aridní oblasti v okolí arizonského Tusconu. Neprávem opomíjený přírodovědec ve zmiňovaném článku nejenže vůbec poprvé použil sousloví biologická rozmanitost, ale zároveň jej vymezil na úrovni druhů a společenstev. Jeho spisek nicméně zcela upadl v zapomnění. Dnes uvedený výraz definitivně zdomácněl nejen ve vědecké a odborné literatuře, ale pronikl, byť často v hodně zjednodušené podobě, i mezi řídící pracovníky, politiky a nejširší veřejnost. Od začátku devadesátých let 20. století představuje do té míry jedno z paradigmat (klíčových rámcových myšlenek) ochrany přírody a krajiny, že se stal pro mnohé módním zaklínadlem. Mimořádnou zásluhu na tom, že se pojem, často zkracovaný jako biodiverzita, nevytratil, ale naopak žije svébytnou existencí, mají dva muži, kteří nás 25. a 26. prosince 2021 navždy opustili.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy

Z historie ochrany přírody

Autor: Petr Zajíček

120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy

Propast Macocha byla po staletí objektem zájmu dobrodruhů, zvědavců a badatelů. Dno tohoto krasového fenoménu bylo až do roku 1914 přístupné pouze po lanech či žebřících. Teprve v 18. století dle historických pramenů do Macochy sestoupili první lidé a v 19. století výprav postupně přibývalo. Nejvíce expedic na dno propasti před jeho zpřístupněním veřejnosti podnikl Karel Absolon. V roce 2021 tomu bylo 120 let od jeho první výpravy…

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o. p. s.

Z historie ochrany přírody

Autor: Zbyněk  Linhart, Zdeněk Patzelt

Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vznikla v roce 2001 jako logický krok po vyhlášení stejnojmenného národního parku. Pro region Českého Švýcarska, a pro Krásnolipsko dvojnásob, se tím začala psát nová kapitola historie. Ještě před vznikem NP se totiž podařilo přesvědčit poslance a státní úřady, aby se sídlo správy NP, zakotvené v zákoně, přesunulo z původně zamýšleného Děčína do Krásné Lípy. Jak ukázalo uplynulých 20 let existence obecně prospěšné společnosti (o. p. s.), tato organizace hraje v novodobých dějinách Českého Švýcarska jednu z hlavních rolí a sídelní město Krásná Lípa za tu dobu i její zásluhou rozkvetlo k nepoznání.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

První „školní les do kapsy“ v ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Froněk, Eva Šrailová

První „školní les do kapsy“ v ČR

Vraťme se na chvilku ještě do loňského roku. Celkově sice patřil mezi ty nejnáročnější, ale přesto přál venkovním akcím. Na mnoha místech se podařilo uskutečnit oslavu Dne stromů (20. 10. 2021). Jedna z těchto oslav se konala u Základní školy Jana Wericha v Praze-Řepích, kde se zúročila roční práce a během dvou dnů 19. 10. a 20. 10. 2021 byl v areálu školy vysazen první „školní les do kapsy“.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ohrazení pastvin ve světle stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny

Právo v ochraně přírody

Autor: Paula Filipová

Ohrazení pastvin ve světle stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny

Pastva hospodářských zvířat může kromě svého klasického „produkčně-hospodářského“ charakteru v řízené podobě představovat také významný managementový nástroj pro údržbu a péči přírodně cenných biotopů. Na provádění přírodě blízké pastvy je tak ze strany státu (a specificky orgánů ochrany přírody) zájem, což se projevuje v rámci podpory skrz krajinotvorné dotační nástroje či finanční příspěvky pro vlastníky a nájemce pozemků provádějící pastvu jako opatření ke zlepšování přírodního prostředí. Tyto mj. pokrývají materiální náklady na zajištění pastvy, včetně oplocení, které má udržet zvířata na určitém místě a zamezit jejich úniku. V souvislosti s praktickou realizací pastvy však opakovaně vyvstává otázka ohledně administrativních nároků na stavbu oplocení, jmenovitě co všechno a zda vůbec něco bude chovatel-stavebník ke stavbě oplocení potřebovat od stavebního úřadu či orgánu ochrany přírody.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf