Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 1/2021 21. 2. 2021 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Lubomír Přibyl

Autor: Lubomír Přibyl

Úvodem Lubomír Přibyl

Vážení čtenáři, kolegové jeskyňáři,
rok 2021 se nejenom pro jeskyňáře stává ještě významnějším z hlediska ochrany přírody. Byl totiž vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu (IYCK) pod heslem „Poznávat, rozumět a chránit“.

op120210221_0025

 

 

 

 

Mezi hlavní cíle roku jeskyní a krasu zejména patří:

  • zlepšit povědomí, jak jeskyně a kras ovlivňují životy miliard lidí
  • podporovat význam jeskyní a krasu pro vody, zemědělství, turistiku, přírodní a kulturní dědictví
  • poukazovat na význam jeskyní a krasu pro globální ekonomiku a životní prostředí
  • budovat celosvětovou vzdělávací kapacitu o jeskynních a krasových jevech
  • podporovat spolupráci vědy a managementu krasových oblastí
  • zajistit plnění cílů i v budoucnu, po skončení Mezinárodního roku jeskyní a krasu

Málokdo ví, že kras pokrývá až 20 % zemské pevniny. V krasovém podzemí se nachází cca 13 % světových zásob pitné vody a tu je třeba mnohem lépe chránit. Krasová voda totiž může být velmi snadno znečištěna prosakováním kontaminované dešťové vody a krasové podzemí má bohužel jen velmi nízkou samočisticí schopnost. 

Nejznámějšími krasovými jevy jsou nepochybně jeskyně. Ty mají v lokalitách, kde se nacházejí, i velký ekonomický význam. Na celém světě navštíví zpřístupněné jeskyně kolem 150 milionů turistů ročně. Mnohé z nich jsou zapsány na seznamu Světového přírodního dědictví UNESCO. Na území České republiky je
14 veřejnosti přístupných jeskyní, které ročně navštíví až 800 000 návštěvníků. Ochranu a provoz našich jeskyní zabezpečuje Správa jeskyní České republiky. Jejím hlavním posláním je ochrana těchto významných přírodních fenoménů tak, aby nebyly nadměrnou návštěvností poškozovány a byly v nich zachovány v maximální možné míře přírodní procesy, které dochovají jeskyně v co možná nejlepším stavu pro příští generace jako zdroj vzdělávání, poznání, aktivního odpočinku a zábavy.

V jeskyních jsou také hlavní archeologická a paleontologická naleziště světa,  nejvýznamnější doklady vzniku a vývoje života na Zemi, miliony let staré pozůstatky živočichů i rostlin, kosterní nálezy našich předků a doklady dávných kultur. Jednotlivé vrstvy jeskynních výplní dokládají vývoj krajiny a života v průběhu milionů let. Díky vývoji výzkumných metod jeskyně vydávají stále více a více, často i zcela převratných, informací. 

V České republice se plnění cílů IYCK ujaly Česká speleologická společnost, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa jeskyní ČR s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Veřejnost bude informována prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Budou organizovány tematické přednášky, vydány informační tiskoviny a plakáty. Vyvrcholením kampaně bude národní konference o jeskyních a krasu na podzim letošního roku. Na stránkách Mezinárodní speleologické unie www.iyck2021.org je již nyní řada reprezentativních propagačních a informačních dokumentů. 

Ať se nám tedy společně Rok jeskyní a krasu vydaří.

Lubomír Přibyl
ředitel Správy jeskyní ČR