Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Karel Drbal

Autor: Karel Drbal

Úvodem Karel Drbal

Vážení čtenáři
Číslo časopisu Ochrana přírody, které se vám právě dostává do rukou, je v poměrně velké míře věnováno jeskyním. Více než 40 let se věnuji těmto podzemním objektům a krasu. Troufám si proto tvrdit, že jeskyně byly, jsou a budou předmětem zájmu člověka. V dobách dávno minulých zde naši předkové hledali útočiště, později svatyně a kultovní místa.

V dobách nedávných se tajemno jeskyní stalo předmětem bádání, výzkumů a odhalování skrytých podzemních otazníků. Dnes lidé přicházejí do jeskyní za krásou kamenné výzdoby, neopakovatelné přírodní architektury a poznáním. Možná jim podvědomí našeptává, že tuto krásu je potřeba zachovat a chránit nejen pro ně samé, ale také pro budoucí generace. Tento pocit je potřeba podchytit a rozvíjet. Díky tomuto pocitu chápeme jeskyně jako výkladní skříně ochrany přírody. Máme tak jedinečnou možnost prostřednictvím našich zpřístupněných jeskyní oslovovat během let miliony návštěvníků a prezentovat jim důležitost ochrany přírody.

Správa jeskyní České republiky se stará o 14 veřejnosti zpřístupněných jeskyní. Zajišťuje nejen vlastní turistický provoz a jeho infrastrukturu, ale vykonává i řadu činností, které podmiňují prezentaci podzemních prostor a běžný návštěvník je vůbec nevnímá. Sem patří řada báňsko-bezpečnostních úkonů a opatření, monitoring mikroklimatu jeskyní, sledování radonu, proškolování personálu a v neposlední řadě i činnosti směřující k vlastní ochraně jeskyní. Správa jeskyní České republiky se zabývá i shromažďováním údajů a dat o speleologických objektech, vede svou vlastní dokumentaci nejen o zpřístupněných jeskyních, provozuje veřejnou knihovnu zaměřenou na speleologii a provádí řadu výzkumů a průzkumů. Neodmyslitelnou součástí je spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a řadou dalších pracovišť – odbornými ústavy počínaje a vysokými školami konče. Je členem International Show Caves Association a v zahraničí má i řadu dalších partnerů. Určitým oceněním na mezinárodní úrovni jsou i výsledky pětileté rozvojové spolupráce v jeskyních Gruzie, kde pomáháme nejen s trvale udržitelným rozvojem zpřístupněných jeskyní, jejich provozem a ochranou, ale i se zavedením speleoterapeutické léčby. Záběr činností Správy jeskyní České republiky je tedy opravdu široký.

Nedávno se na mne obrátil Český rozhlas se žádostí o pomoc při přípravě velikonočního dvouhodinového pořadu na téma „duchovno“ v jeskyních. Zpočátku jsem propadl panice, ale čím více jsem přemýšlel o tématu, tím se mi zdálo zajímavější. Nakonec pořad skutečně vznikl a společně s RNDr. Jaroslavem Hromasem jsme se zabývali opravdu krásnými tématy. Posluchače jsme provedli nejen rituálními pravěkými svatyněmi v jeskyních na našem území, ale věnovali jsme se i jeskyním Slovenska, podzemním galeriím západní Evropy, pobytům ve tmě, legendám a pověstem včetně nevysvětlitelných pocitů, které se člověka v jeskyních mohou zmocňovat. Přeji našim čtenářům, aby při návštěvě nejrůznějších zpřístupněných jeskyní u nás i ve světě zkusili vnímat i onen duchovní odkaz našich předků a získali ten správný pocit vedoucí k potřebě toto bohatství chránit.

Karel Drbal
náměstek ředitele
Správy jeskyní ČR