Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 2/2017 30. 4. 2017 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

František Pelc

Autor: František Pelc

František Pelc

Poslanecká sněmovna schválila po vrácení Senátem a po vetu prezidenta na třetí pokus zásadní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Kromě poděkování poslancům napříč politickým spektrem patří uznání i ministerstvu životního prostředí a zejména ministru Richardu Brabcovi za dlouhodobou a systematickou práci na prosazení obsahově této tolik potřebné právní normy.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

za poslední dva měsíce od vydání minulého čísla se v našem oboru dosti událo, především ve velkoplošné ochraně přírody. Chráněná krajinná oblast Poodří oslavila 25 let a zároveň byly novým nařízením vlády upraveny její hranice a zonace. Začleněna byla přírodně cenná území, vypuštěny nejvíce urbanizované části. Snížila se tak zbytečná administrativní zátěž veřejnosti a úřadů. Vnitřní zonace nyní dobře odráží dochované hodnoty zdejší přírody. Poděkování za náročný proces patří všem, kdo se na úpravách podíleli. Nové vyhlášení CHKO Poodří je tak trochu symbolické. V době, kdy se stále více diskutuje o vodním režimu krajiny a dopadech klimatické změny, může zdejší krajina sloužit jako modelový příklad. Více se o ní můžete dočíst v jednom z hlavních článků tohoto čísla.

Duben tohoto roku byl také určitým završením legislativního procesu v ochraně přírody a krajiny. Poslanecká sněmovna schválila po vrácení Senátem a po vetu prezidenta na třetí pokus zásadní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Kromě poděkování poslancům napříč politickým spektrem patří uznání i ministerstvu životního prostředí a zejména ministru Richardu Brabcovi za dlouhodobou a systematickou práci na prosazení obsahově této tolik potřebné právní normy. Je dobře, že byl nalezen udržitelný kompromis důležitý pro strategii péče o všechny naše národní parky. Ty jsou totiž nejen klíčovou součástí ochrany našeho přírodního prostředí a biodiverzity, ale i důležitým faktorem pro rozvoj dotčených obcí. Jsem přesvědčen, že nová právní úprava a celkový přístup resortu k tomu přispívají. Přestože jsem zastáncem co nejužší kooperace mezi samosprávami a správami chráněných území, kterou považuji za jeden z klíčových předpokladů udržitelné ochrany přírody a krajiny (sám jsem v samosprávě působil více jak desetiletí v pozici radního města na okraji CHKO), jsem rád, že Poslanecká sněmovna velkou většinou pochopila, že národní park nemůže být totožný s parkem obecním.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny ale přináší i další změny. Do správy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nově přechází oblast Dokeskav CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (140 km2) a více než 2/3 plochy CHKO Brdy (přes 260 km2). AOPK ČR tak bude nově zajišťovat výkon státní správy na více než 400 km2, což samozřejmě potřebuje i dostatečné personální zajištění. Naopak CHKO Labské pískovce (243 km2) přechází pod správu národního parku České Švýcarsko, podobně jako je tomu na Šumavě.

Tato zásadní novela zákona konsolidovala institucionální zajištění ochrany přírody v národně významných chráněných územích a speciální státní správu v ochraně přírody. Řadíme se nyní v této oblasti k nejvyspělejším státům světa. Výzvy ale nekončí. Věřím, že do budoucna není vyloučena diskuse o národním parku Křivoklátsko a chráněných krajinných oblastech Soutok, Středomoravské Karpaty či Krušné hory.

Přeji Vám krásné jaro a příjemné a obohacující počtení.
František Pelc