Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vratislav Ouhrabka

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Petr Zajíček

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Devět výzkumných cest pracovníků Správy jeskyní ČR v letech 2004-2007 do Černé Hory, zaměřených speleologicky a biospeleologicky, přineslo řadu nových poznatků včetně pozoruhodných zoologických nálezů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Poseidon

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Vlastimil Růžička

Poseidon

Největší objevy se někdy podaří v místech, kde by je nikdo neočekával. Je opravdu neuvěřitelné, že v 21. století v srdci Evropy, v místech značně turisticky navštěvovaných, byl objeven rozsáhlý systém podzemních prostor.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace