Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

AOPK ČR na nové adrese

Zprávy-Recenze

Autor: -kš-

AOPK ČR na nové adrese

Praha– Od začátku letošního roku sídlí ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na adrese Praha 11 – Chodov, Kaplanova 1931/1. Pro mnohé to místo není neznámé, ve stejném budově působila ještě před deseti lety Správa chráněných krajinných oblastí ČR a později Státní fond životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2008 13. 6. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji

Výzkum a dokumentace

autoři: Libor Hort, Tomáš Vrška, Dušan Adam

Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji

Pro hodnocení změn ekosystémů je jedinou objektivně srovnatelnou bází jejich přírodní stav bez lidského zásahu. Přestože lesní ekosystémy byly v minulosti v Evropě významně ovlivněny člověkem, představují jejich nejméně ovlivněné zbytky unikátní a jedinečnou základnu pro výzkum spontánních procesů.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace

Editorial 2008/1

Úvodem

Autor: Tomáš Vrška

Editorial 2008/1

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Úvodem

Prirodzené procesy

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Rastislav Jakuš

Prirodzené procesy

Udalosti okolo následkov víchrice z novembra 2004 v Tatrách rozvírili diskusiu o prirodzených procesoch, úlohe disturbancií lesných ekosystémoch a o starostlivosti o lesy v TANAP-e. V mojom článku sa pokúšam o pohľad na danú problematiku z pozície medzi ekológiou lesa a ochranou lesa.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Kulíšek nejmenší

Fotografie z obálky

Autor: Foto Lubomír Hlásek

Kulíšek nejmenší

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) patří k silně ohroženým, zváště chráněným druhům. Tuto nejmenší evropskou sovu, velikostí podobnou špačkovi obecnému, lze najít převážně v horských jehličnatých a smíšených lesích severní a střední Evropy a v Alpách. V České republice se její výskyt soustřeďuje zejména do oblasti jižních a západních Čech (kromě Šumavy a Českého lesa hnízdí například na Chebsku, Rokycansku, v Brdech a na Karlovarsku). Hnízdění bylo prokázáno i v CHKO Labské pískovce, ale i ve východních Čechách na Náchodsku. Na Moravě se vyskytuje v Beskydech, Javorníkách, na Českomoravské vrchovině a v Oderských vrších.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Fotografie z obálky

Korálovec jedlový

Fotografie z obálky

Autor: Foto Daniel Dvořák

Korálovec jedlový

Korálovec jedlový (Hericium flagellum) je jedním ze tří druhů korálovců, lignikolních saprotrofních až parazitických dřevokazných hub rostoucích na našem území, které svým tvarem připomínají mořské korály. Podle Červeného seznamu hub České republiky jde o vzácnější druh (neboli téměř ohrožený druh), který vyžaduje další pozornost, a zároveň podle návrhu novely vyhlášky 395/1992 Sb. o silně ohrožený druh. Roste nepříliš hojně na živém či odumřelém dřevě jedle bělokoré (Abies alba), případně smrku ztepilého (Picea abies), méně často i buku lesního (Fagus sylvatica), především v podhorských až horských polohách. Těžiště rozšíření v ČR leží v horských lesích pralesovitého charakteru (jedlobučiny a suťové lesy s víceméně přirozenou druhovou skladbou a dostatkem starých stojících a padlých stromů), zejména na Šumavě a ve vyšších polohách moravských Karpat, dále pak v Brdech a v územích s hlubokými zaříznutými údolími (například na Křivoklátsku, v Moravském krasu, ale i jinde). Plodnice kulovitého tvaru o průměru 15-40 cm jsou krémově zbarveny, v mládí obvykle s perleťově narůžovělými tóny. Krátký silný třeň je mnohonásobně rozvětven ve větévky, které jsou na koncích pokryty svazečky ostnů. S tímto druhem se můžeme setkat od srpna do prosince, přičemž k největší tvorbě plodnic dochází zejména v září a říjnu. Výskyt korálovce jedlového je ohrožen úbytkem jeho nejčastějšího hostitele jedle bělokoré.

Text Renata Linhartová

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Fotografie z obálky

Bukový porost

Fotografie z obálky

Autor: Foto T. Vrška

Bukový porost

Bukový porost v Národní přírodní rezervaci Kohoutov

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Fotografie z obálky

Přírodní rezervace Smrdutá

Fotografie z obálky

Autor: Foto Karel Gregor

Přírodní rezervace Smrdutá

Přírodní rezervace Smrdutá; lesní společenstva lipových javořin a bučin jsou ponechány samovolnému vývoji.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Fotografie z obálky

Práce s lesem v národních parcích po orkánu Kyrill

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Josef Fanta

Práce s lesem v národních parcích po orkánu Kyrill

Orkán Kyrill v lednu 2007 opět prudce rozvlnil hladinu dosud neuklidněných diskusí kolem nebezpečí kůrovce a práce s lesem vůbec v českých národních parcích. Striktní požadavek některých lesníků i nelesníků na zpracování a vyklizení veškeré padlé dřevní hmoty, odůvodňovaný nebezpečím vzniku nezvládnutelné kůrovcové kalamity, je opět na pořadu dne. Proti němu stojí smysl zřízení a poslání národních parků: ochrana jejich přírody a krajiny, prostor pro uplatnění přírodních procesů, biodiverzita, obnova přírodních ekosystémů.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Péče o přírodu a krajinu

Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945

Z naší přírody

autoři: Tomáš Vrška, Libor Hort

Historie vzniku lesních rezervací v ČR do roku 1945

V roce 2008 si připomínáme dvě významná výročí spojující ochranu přírody a lesnictví – vyhlášení ochrany Žofínského a Hojnovodského pralesa (1838) a Bou­bínského pralesa (1858). Přestože k vyhlášení ochrany uvedených území došlo z rozdílných důvodů, svým významem přesáhlo české země. V následujícím příspěvku si dovolujeme podat historii těchto území v širším kontextu vývoje českého lesnictví a ochrany přírody.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Z naší přírody