Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Fotografie z obálky

Bukový porost

Autor: Foto T. Vrška

Bukový porost

Bukový porost v Národní přírodní rezervaci Kohoutov