Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Rozhovor s Přemyslem Rabasem

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s Přemyslem Rabasem

MVDr. Přemysl Rabas je od letošního roku ředitelem Zoo Dvůr Králové. Šestnáct let působil ve funkci ředitele Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, organizoval či se podílel na řadě záchranných a inventarizačních projektů doma i v zahraničí. Jako poslanec Poslanecké sněmovny ČR působil v letech 2006–2010 ve Výboru pro životní prostředí.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Davidem Storchem

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s Davidem Storchem

Příroda je nekonečný zdroj poukazů, netušených souvislostí a smyslu, který nelze nahradit ničím, co vytvoří člověk.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Tomášem Tesařem

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s Tomášem Tesařem

Další omezování rozpočtové kapitoly životního prostředí může v budoucnu výrazně omezit výkon státní správy.

Ochrana přírody 4/2012 9. 11. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Tomášem Chalupou, ministrem životního prostředí ČR

Rozhovor

Rozhovor s Tomášem Chalupou, ministrem životního prostředí ČR

V rámci kampaně ministerstva životního prostředí na podporu jeskyní v ČR probíhá v červnu akce „Dny jeskyní v Praze“, jejímž smyslem je seznámit širokou veřejnost s aktivitami resortu na podporu péče o nejvýznamnější tuzemské jeskynní systémy. V souvislosti s kampaní jsme Tomáši Chalupovi položili několik otázek týkajících se nejen problematiky ochrany jeskyní, ale ochrany přírody a krajiny vůbec.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Rastislavem Rybaničem

Rozhovor

Autor: Michael Hošek

Rozhovor s Rastislavem Rybaničem

Rastislav Rybanič působí v současné době jako generální ředitel Sekce ochrany přírody a tvorby krajiny slovenského ministerstva životního prostředí. Původním vzděláním je environmentalista, osm let působil jako ředitel Slovenské ornitologické společnosti BirdLife Slovensko, a následně dva roky v evropském ústředí mezinárodní organizace na ochranu ptáků a jejich prostředí BirdLife International v Bruselu, kde spolupracoval hlavně s Evropskou komisí na implementaci směrnic o ptácích a biotopech. Na pozici ředitele sekce ministerstva působí od roku 2010. Sepětí našich zemí nejen v ochraně přírody je zřejmé, proto jsme jej požádali o rozhovor. Chtěli jsme zjistit, kudy se ubírá ochrana přírody na Slovensku v posledních letech a zároveň jak slovenští kolegové vnímají vývoj u nás. Text odpovědí jsme nejen pro blízkost jazyků ponechali bez překladu.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Josefem Fantou

Rozhovor

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Josefem Fantou

Lesník a ekolog, prof. Ing. Josef Fanta, CSc., působil v 60. a počátkem 70. let na Správě Krkonošského národního parku. Po zákazu výkonu povolání v období normalizace emigroval v roce 1977 do Nizozemska, kde pracoval v Institutu pro výzkum lesa a krajiny a později jako profesor na Univerzitě v Amsterdamu (obor ekologie krajiny) a na Univerzitě ve Wageningenu (obor ekologie lesa). Za zásluhy o rozvoj ekologického výzkumu a modernizaci nizozemského lesnictví obdržel v roce 2006 vyznamenání nizozemské královny. V letech 2002 a 2007 mu byla udělena Cena ministra životního prostředí České republiky za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii. Je autorem několika vědeckých monografií a více než 150 vědeckých a odborných prací, publikuje v řadě vědeckých a odborných periodik.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf