Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

Rozhovor

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

V knihovně Václava Havla v Praze bude příští rok dne 21. ledna v 19 hodin představena veřejnosti – za účasti autorů – kniha Čas pro světlo (nakladatelství Portál). Jedná se o knižní rozhovor Heleny Illnerové s Pavlem Kovářem, oba autoři jsou členy Rady AOPK ČR. Exkluzivní ukázka z této knihy pro náš časopis je doplněna aktuálními otázkami Františka Pojera, zaměstnance AOPK ČR a člena redakční rady časopisu Ochrana přírody.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Miroslavem Janíkem

Rozhovor

Autor: Jan Moravec

Rozhovor s Miroslavem Janíkem

U příležitosti 35. výročí Českého svazu ochránců přírody jsme si povídali s předsedou jedné z jeho základních organizací, nositelem Ceny Josefa Vavrouška a členem Rady Národního pozemkového spolku Mgr. Miroslavem Janíkem.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s ředitelem 
Správy NP Šumava

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s ředitelem 
Správy NP Šumava

Koncem dubna byl ministrem životního prostředí ČR Richardem Brabcem odvolán z funkce ředitele Národního parku Šumava Jiří Mánek. Nový konkurz na místo ředitele by měl být vyhlášen do jednoho roku. Dočasným ředitelem byl pověřen vedoucí Chráněné krajinné oblasti Šumava Pavel Hubený.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf