Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Informace o bibliografii našich jeskyní

Kulér-Recenze

autoři: Roman Mlejnek, Ivana Mrázková

Správa jeskyní ČR (dále SJ ČR) při svém vzniku v roce 2006 založila i knihovnu s odbornými publikacemi. Odborné svazky posloužily hlavně při sepisování publikace z edice Chráněná území ČR, Svazek XIV, Jeskyně. Množství bibliografických zápisů vedlo k iniciování vzniku speleologické bibliografie vztažené právě k publikacím v majetku SJ ČR. Byla vyvinuta aplikace speleologické bibliografie (dále jen Bibliografie) týkající se především jeskyní u nás i v cizině, historického podzemí a publikací o krasu obecně.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Kulér-Recenze

Autor: Zbyněk Hradílek

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Monitoring ohrožených
rašeliništních mechorostů
a péče o jejich lokality
Štechová T., Holá E., Ekrtová E. Manukjanová A.
& Kučera J.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Opera Corcontica 51

Kulér-Recenze

Autor: Jiří Bašta

Na přelomu roku vydané číslo sborníku vědeckých prací z Krkonoš a Vysokých Sudet zahájilo šestou desítku svazků. V pestrém obsahu z několika přírodovědných oborů i s přesahem do společenskovědní problematiky najdeme řadu aktualit bezprostředně využitelných v ochranářské praxi, ale nechybí tu ani pohledy do historie. Obojího se týká úvodní přehledový článek Kleč a smilka – klíčoví hráči vývoje alpínského bezlesí Krkonoš od Jana Štursy a Jana Wilda. Autoři shrnují průběh dnes intenzivně řešené konkurence společenstev těchto zásadních rostlinných druhů arkto-alpínské tundry, v níž se člověk nejdříve postavil na stranu smilky, pak kleče, a dnes hledá pro oba oboustranně přijatelný modus vivendi. Cenný je rozsáhlý, devítistránkový seznam literatury k tématu.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Dějiny ochrany přírody na Slovensku

Kulér-Recenze

Autor: Pavel Pešout

Dějiny ochrany přírody na Slovensku

V roce 2019 oslaví státní ochrana přírody na Slovensku sto let od svého vzniku. Vznik státní ochrany přírody je datován k vydání Nařízení ministra, zplnomocněnce vlády Československé republiky pro správu Slovenska Václava Šrobára z 20. října 1919 („O právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“). K tomuto nadcházejícímu výročí vydala v roce 2013 Státní ochrana přírody Slovenské republiky objemnou knihu „Dejiny ochrany prírody na Slovensku“. Jejím autorem je lesník, dlouholetý pracovník ochrany přírody a zkušený autor či spoluautor více než dvou desítek knih a několika set odborných článků Ing. Viliam Stockman, CSc. „Předvoj“ této knihy vydalo Ministerstvo životního prostředí k 90. výročí státní ochrany přírody na Slovensku již v r. 2011. Knihou autor navazuje také na své další předchozí počiny, zejména „Kto je kto v ochrane prírody Slovenska“ z let 2009 a 2010.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vážky České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Karel Chobot

Vážky České republiky

Černý M., Waldhauser M.
ČSOP Vlašim 2014, 180 stran.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Neznámá tvář Prahy. Příroda a rostlinstvo

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Neznámá tvář Prahy. Příroda a rostlinstvo

Kubíková J., Kříž J., Hrouda L., Skalická A.
Dokořán 2014, Praha, 270 str., 24 barevných
tabulí, geologická mapa a mapa ZCHÚ
na předsádce.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf