Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2017 30. 12. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zvláštní cena AOPK ČR v soutěži České komory architektů "Česká cena za architekturu"

Autor: Jaromír Kosejk

Zvláštní cena AOPK ČR v soutěži České komory architektů "Česká cena za architekturu"

Česká komora architektů (ČKA) v rámci spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) vyhlašuje v soutěži Česká cena za architekturu zvláštní cenu AOPK ČR, jejímž hlavním kritériem je vhodné zakomponování realizovaného záměru do krajiny. Tuto cenu obdržel projekt Archeopark Pavlov od  Architektonické kanceláře Radko Květ, který výrazně uspěl v rámci celé soutěže, neboť získal také hlavní cenu.

První volba držitele zvláštní ceny AOPK ČR probíhala v průběhu podzimu 2017. Členové Architektonické komise AOPK ČR vybírali v prvním kole hlasování ze 42 tzv. „nominovaných“ projektů, (tedy těch, které byly vybrány mezinárodní porotou pro Českou cenu za architekturu do „širšího finále“ ze všech přihlášených realizací) 3 projekty jako finalisty pro udělení Zvláštní ceny AOPK ČR.

Z těchto tří projektů volili členové Architektonické komise AOPK ČR na říjnovém jednání komise vítěze, který by měl být AOPK ČR nominován na udělení zvláštní ceny. Během jednání byly diskutovány klady a zápory všech realizací. Po diskusi Architektonická komise AOPK ČR jednoznačně doporučila k nominaci na udělení Zvláštní ceny Agentury projekt Archeopark Pavlov od Architektonické kanceláře Radko Květ. Na druhém místě se umístil projekt Javornická palírna kanceláře ADR s. r. o. a těsně za ním pak realizace Vodní dům kanceláře AND spol. s r.o.

Doporučení Architektonické komise AOPK ČR následně potvrdila porada vedení AOPK ČR. V prvním i ve druhém kole zvítězil jednoznačně Archeopark Pavlov. Všechny tři projekty nejsou replikou historického charakteru, jsou něčím novým v nové době. Prokazují respekt k okolí, k místu, ke krajině a všemu, co je s ní spojeno či co ji utváří.

Archeopark Pavlov komise ocenila zejména jako kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu místa s hlubokou vazbou na přírodní, kulturní i historické dědictví a hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem k duchovním hodnotám.

Vyhlášení držitele zvláštní ceny AOPK ČR proběhlo na slavnostním galavečeru k vyhlášení výsledků České ceny za architekturu v listopadu 2017. Také projekt druhý v pořadí Zvláštní ceny AOPK ČR, Javornická palírna, uspěl v hlavní soutěži, ve které se probojoval mezi šestici finalistů.