Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tři instituce se domluvily na spolupráci při ochraně přírody v Zambii

autorka: Karolína Šůlová

Česká zemědělská univerzita v Praze, Zoo Dvůr Králové a AOPK ČR se v memorandu zavázaly, že budou spolupracovat na přípravě a následném provozu ekokempu v národním parku Kafue v souladu se studií proveditelnosti, kterou financovala Česká rozvojová agentura.

Cílem tohoto společného projektu je přispět ke zvýšení ochrany přírody a biodiverzity, zlepšení lokální a regionální ekonomické prosperity, environmetálnímu vzdělání místních obyvatel, výzkumu místních ekosystémů, studijních pobytů pedagogů a studentů obou zemí a vytvoření interpretačního centra pro přenos zkušeností při rozvoji ekoturismu zajišťovaného místními komunitami.    ■