Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2017 30. 12. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Stvrzeno: Národní přírodní rezervace Mionší i nadále bez lidských zásahů

Autor: Tisková  zpráva

Stvrzeno: Národní přírodní rezervace Mionší i nadále bez lidských zásahů

Závěr roku 2017 přinesl nové důležité kroky ve spolupráci lesníků a státní ochrany přírody – po dlouhých sedmi letech byla opět naplněna dohoda mezi Lesy ČR, s. p., a AOPK ČR tím, že byla vyhlášena další dvě bezzásahová území. O vyhlášení bezzásahovosti ve středočeských bučinách v národní přírodní rezervaci Ve Studeném jsme čtenáře informovali již v minulém čísle. Nejnověji došlo dne 16. 11. 2017 k vyhlášení bezzásahovosti v pralese Mionší na severní Moravě.

Smlouvu o vymezení bezzásahovosti v tomto území podepsali ředitel AOPK ČR František Pelc a ředitel LČR Daniel Szórád.

Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. Jsem rád, že se po několikaleté přestávce spolupráce ve vyhlašování bezzásahových území zintenzivnila a že letos vyhlašujeme již druhé bezzásahové území,“ pronesl při slavnostním podpisu smlouvy František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedlobukovž les m† pralesovitž charakter Foto FrantiÁek Jaskula 1
Jedlobukový les má pralesovitý charakter.
Foto František Jaskula

Národní přírodní rezervace Mionší je největší karpatský jedlobukový les pralesovitého charakteru u nás. Přirozené lesní porosty, kterým dominuje buk a jedle, doplňují zbytky luk a pastvin (tzv. polany), prameniště a skalky. Pestrému prostředí odpovídá bohatý bylinný podrost a nebývalé množství hub. Žijí zde pralesní druhy ptáků (čáp černý, tetřev hlušec, puštík bělavý a lejsek malý) i velké šelmy. Jedná se tak o jedno z nejcennějších lesních společenstev nejenom v ČR, ale i v rámci Evropy.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR bylo dosud dle Smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vymezeno devět bezzásahových území. Národní přírodní rezervace Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je tak v pořadí územím desátým a v Moravskoslezském kraji je to první bezzásahové území.