Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2020 20. 12. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Státní lesy a ochrana přírody se dohodly na způsobu hospodaření na Soutoku

Autor: Pavel Pešout

Téměř dva roky trvalo najít shodu mezi státním podnikem Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na způsobu lesního hospodaření v oblasti soutoku Moravy a Dyje, tedy na území evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok. Již rok nejsou pro toto mimořádně cenné území platné lesní hospodářské plány (LHP) právě z důvodu přetrvávajících rozdílných pohledů ochrany přírody a lesníků. Největší neshody byly ve věci obnovy starých porostů s převahou dubu, které jsou nositeli největších přírodovědných hodnot území.

Rámcová_dohoda_Lesy_CR_Soutok_anonymizovana

Po dlouhých jednáních se 24. 11. 2020 podařilo uzavřít dohodu, která formuluje hlavní principy a hospodářské přístupy. V cenných porostech s vyšším zastoupením dubu v příštím decenniu nahradí dosavadní mýtní těžbu jejich prosvětlování s cílem podpořit přirozenou obnovu dubu. V porostech s nižším zastoupením dubu (např. při obnově odumírajících jasenin) nepřekročí holina rozlohu 1 ha a budou zde zachovávány výstavky ve dvoj- až trojnásobně vyšších počtech, než tomu bylo doposud. Dohoda formuluje i zásady pro výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž realizace je důležitá pro nastartování nepasečných způsobů obnovy.

Věříme, že se všechny dohodnuté principy podaří zohlednit při úpravách LHP a tyto budou moci být brzy schváleny. Management území realizovaný dle takto dohodnuté lesnické plánovací dokumentace bude průběžně vyhodnocován a výsledky se stanou základem pro přípravu LHP pro další období.