Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Račí mor se šíří!

Autor: Tisková  zpráva

Račí mor se šíří!

Po Beskydech hlásí šíření nákazy Křivoklátsko. Další lokalita velkého úhynu vzácných raků kvůli račímu moru byla potvrzena. Prosíme proto veřejnost o pomoc.

O úhynu raků v Beskydech, způsobeném račím morem, MŽP ČR informovalo v polovině letošního června. Další úhyn raků byl nahlášen v evropsky významné lokalitě Stroupínský potok v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Laboratorní analýzy opět potvrdily jako příčinu úmrtí raků račí mor.

Mapa vžskytu raü°ho moru -  pracovn° veze. Zdroj HEIS, VťV TGM

Mapa výskytu račího moru – pracovní verze. Zdroj HEIS, VÚV TGM

Mrtví jedinci raků kamenáčů a raků říčních byli nalezeni na Kublovském a Stroupínském potoce. U všech testovaných jedinců byl potvrzen račí mor. Přeživší stovky raků z Bzovského potoka byly následně přemístěny na novou lokalitu, aby nedošlo k dalším úhynům a šíření nákazy. Zároveň byly v okolí rozmístěny cedule s upozorněním na nákazu račím morem.

Další mrtví jedinci byly hlášení na Svinařském potoce. Tam situaci navíc komplikuje stávající sucho, což může být pro případné přeživší jedince raků fatální.

O stávající situaci naleznete informace na webových stránkách AOPK ČR a aktuální mapu s výskyty račího moru a nepůvodních druhů raků naleznete na: 
https://heis.vuv.cz/data/webmap /datovesady/projekty/raci2017/.

Prosba o pomoc

V případě nálezů uhynulých raků kontaktujte prosím AOPK ČR na invaznidruhy@nature.cz či Výzkumný ústav vodohospodářský TGM na jitka.svobodova@vuv.cz.

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, dodržujte následující pokyny:

  • anesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků;
  • předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci;
  • anepřevážejte vodu na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je konta-minovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky;
  • nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.