Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Lípy na Machůzkách čeká „lékařský“ zákrok

Autor: Tisková  zpráva

Lípy na Machůzkách čeká „lékařský“ zákrok

Památné stromy ve Velkých Karlovicích jsou v ohrožení.

Čas zastavit nelze a to platí jak u člověka, tak u stromů. A právě zub času a s ním spojené choroby vyvolaly potřebu snížit koruny (tzn. ořezat je) u památných lip na Machůzkách. Ty byly vysazeny v roce 1753 na paměť bitvy z roku 1733 o hranici mezi Moravou a Uhrami.

U lípy vpravo byla na spodní části kmene zjištěna dřevokazná houba spálenka skořepatá (dříve označovaná jako dřevomor kořenový), která způsobuje intenzivní bílou hnilobu. Houby mohou snížit stabilitu stromu a proto je potřeba řešit její zlepšení zmenšením jeho koruny. V prvé fázi cca o 1/3 a dle dalšího vývoje případně více. Stromu je naštěstí olistěný v celém objemu koruny, takže po ořezu tu nezbudou jen holé pahýly. U lípy vlevo od kříže nebyla spálenka dosud zjištěna, ale její přenos se bohužel nedá vyloučit, neboť kořeny stromů se dotýkají. Ze zadní strany kmene je navíc rozsáhlá otevřená dutina zakrytá šindelovou stříškou. Vzhledem k výšce stromu (35 m) je třeba i u této lípy podpořit stabilitu snížením výšky. Tato lípa má korunu užší a vysoko vyvětvenou, takže po ořezu zůstane menší objem olistěných větví.

Podle reakce a stavu stromů po zpětném olistění dolní části koruny odborníci rozhodnou, zda bude potřeba v dalších letech korunu dále snížit. Ve výsledku by mohla být konečná výška až poloviční oproti současnému stavu. To ale záleží na reakci stromu a jeho celkovém stavu

Práce bude v první polovině listopadu provádět certifikovaný arborista Jan Eliáš z Podlesí. Odborně náročné práce hradí AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy z tzv. Programu péče o krajinu MŽP.