Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Autor: Tisková  zpráva

Čeští odborníci pomáhají rozvoji africké Zambie

Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské univerzity vyhodnotili na žádost Ministerstva turistiky a umění Zambijské republiky (MTA) možnosti výstavby nové ekoturistické infrastruktury ve třech tamějších národních parcích. Představitelé jak MTA, tak všech navštívených národních parků a místních komunit iniciativu, uskutečňovanou v rámci rozvojové pomoci České republiky a financovanou Českou rozvojovou agenturou, uvítali a plně podpořili. Turistika šetrná k životnímu prostředí a zaměřená na poznávání přírodních krás patří v celosvětovém měřítku k nejdynamičtěji se rozvíjejícím aktivitám a na africkém kontinentě představuje pro řadu států významný pravidelný zdroj příjmů.

Rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza), hodnotící celkem 48 parametrů, a podrobná multikriteriální studie proveditelnosti potvrdily, že pro rozvoj ekoturistiky jsou přijatelné všechny tři studované národní parky (Kafue, Sioma Ngwezi, Dolní Zambezi). Výrazně nejvhodnější parametry pro uvedený pilotní projekt vykazuje lokalita nacházející se v národním parku Kafue a ležící na soutoku řek Kafue a Shishambe. Výsledky studie včetně rozsáhlých podkladových materiálů, obsahujících primární data, budou předány zambijským partnerům.

„Ekoturismus nepřináší jen prospěch péči o přírodní a krajinné dědictví, ale i bezprostředně přispívá k hospodářskému a sociálnímu rozvoji celých, většinou na zemědělskou výrobu zaměřených regionů a vede ke snížení chudoby,“ zdůrazňuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Rádi bychom, aby naše úsilí nebylo pověstnou jednou vlaštovkou, co jaro nedělá, ale naopak aby zahájilo promyšlený program, podpořený nejen Českou republikou, ale výhledově i Evropskou unií, Rozvojovým programem OSN (UNDP) nebo Světovou bankou,“ připomíná Vladimir Bejček, děkan Fakulty životního prostředí ČZU.

Projekt rozvojové pomoci Zambii v rámci smlouvy s Českou rozvojovou agenturou realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Česká rozvojová agentura na něj vyčlenila 460 000 Kč.