Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cenu Ivana Dejmala převzal Lubor Křížek za práci s vodou v krajině

Autor: Tisková  zpráva

Cenu Ivana Dejmala převzal Lubor Křížek za práci s vodou v krajině

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Společnost pro krajinu předaly třetí říjnovou neděli v Kosově Hoře nedaleko Sedlčan již pošesté Cenu Ivana Dejmala. Ocenění je udělováno jednou za dva roky za mimořádný počin související s krajinou. Letošním laureátem se stal arborista a ornitolog Lubor Křížek za svou dlouhodobou a příkladnou činnost v oblasti nakládání s vodou. „Pan Křížek jde ostatním příkladem, že se i bez velkých dotačních prostředků dají realizovat účinná opatření pro zadržování vody v krajině. Soustava tůni, které na svých pozemcích vybudoval, zachytí přívalovou vodu z dešťů a v době sucha je pak dlouhodobě k dispozici. Zároveň tím zajistil životní prostor pro celou řadu ptáků, obojživelníků, ale i rostlin. Těší mě, že jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, že soustava tůní skvěle funguje,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Účastníci se sešli u pozemků Lubora Křížka, kde krom samotného předání ocenění vysadili památný dub, který bude tuto akci připomínat. Všechny přítomné velmi zaujala i možnost prohlédnout si pozemky, na kterých se tůně nacházejí. Pan Křížek vše doplnil o poutavý a inspirativní komentář. „Před pěti lety, kdy jsem s úpravami začal, jsem žádné přechozí zkušenosti neměl a vše jsem vyčetl a vypozoroval. Příroda nám dává sama návod, jak s ní pracovat a jak jí pomoci. Stačí se držet přirozených procesů, dát jim šanci a pak už to funguje samo. Vyřešil jsem problém s vodou na mé zahradě a podle reakcí veřejnosti, které mě těší, se takovýchto nadšenců najde, doufám, co nejvíce. Drobné úpravy jsou v silách každého a pozitivní dopad na přírodu je znát prakticky ihned. Stačí mít trochu nadšení a odvahy, vzít do ruky lopatu nebo požádat místního bagristu a pak už to jde skoro samo,“ popsal Lubor Křížek. Akce poté pokračovala společenským setkáním, kde se probíraly otázky související s vodou v krajině, ale i s ochranou přírody jako takové. „Velmi si vážím počinů pana Křížka a jsem rád, že tu máme takto aktivní občany. Jako obec s ním spolupracujeme na řadě dalších projektů a budeme v tom chtít pokračovat i do budoucna,“ ocenil jeho aktivitu Martin Krameš, starosta obce Kosova Hora.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody si vytkla mezi své priority podporovat projekty na zadržování vody v krajině již před několika lety. „Zajišťujme spolufinancování větších akcí nebo plnou úhradu těm menším. Za poslední roky jsme podpořili několik velmi kvalitních projektů v řádu stovek tisíc korun. Pomohli jsme třeba se zadržováním vody v horských rašeliništích, přispěli jsme k rušení meliorací, které stahují vodu z cenného území, nebo se díky nám vybuduje řada tůní a mokřadů,“ vysvětluje František Pelc, předseda správní rady nadace. Ivan Plicka, předseda Společnosti pro krajinu, doplňuje: „Považujeme za důležité upozornit na konkrétní počiny týkající se krajiny a na jejich příkladě ukázat, jak i jednotlivec může svojí aktivitou pozitivně ovlivňovat krajinu, ve které žijeme. Cena Ivana Dejmala je jak čestným uznáním pro samotného laureáta, tak zároveň připomínkou zakladatele naší společnosti Ivana Dejmala. A byl to také on, kdo citlivé nakládání s vodou v krajině vždy vnímal jako důležité téma, kterému je potřebné věnovat řádnou pozornost.“

Ivan Dejmal, ekolog, urbanista, ministr životního prostředí, navrhovatel zásadní ekologické legislativy, byl celý život iniciátorem a vůdčím duchem mnoha ekologických hnutí a aktivit. Byl zásadním organizátorem a ideovým vůdcem čtyř ročníků konference Tvář naší země – krajina domova. Tyto konference si vytkly za cíl poskytnout prostor, v němž se mohli setkat a vzájemně vyslechnout všichni, kteří se svou životní orientací nebo profesním zájmem tak či onak vztahují ke krajině.

Cena Ivana Dejmala navazuje na toto základní poslání konference. Uděluje se jednou za dva roky jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou.

Předchozí laureáti Ceny Ivana Dejmala:
2009 ‒ novinář Čestmír Klos, který byl nominován za své celoživotní dílo v propagaci tématu krajiny a šíření myšlenek zlepšujících věci veřejné.
2011 ‒ Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín a neúnavný odpůrce prolomení limitů těžby v Podkrušnohoří.
2013 ‒ Dagmar Kjučuková, místostarostka šumavské obce Zdíkov, vůdčí duch Okrašlovacího spolku Zdíkovska, jenž se kromě péče o Zdíkov a šumavskou přírodu a krajinu věnuje i ochranářským aktivitám.
2015 ‒ Martin Říha, architekt a urbanista, který je příkladem korektního, o odbornost se opírajícího profesionála, působícího ve veřejné správě, usilujícího o nalezení řešení, splňujících kritéria udržitelného rozvoje území.
2017 ‒ Miloslav Nevrlý, který je znám nejen jako vynikající přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel a excelentní popularizátor přírody a historie Jizerských hor.