Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cena AOPK ČR udělena

Autor: Tisková  zpráva

Cena AOPK ČR udělena

Ocenění získala dne 5. 2. 2019 péče o lesy na Rožmitálsku a dlouhodobý výzkum v Jeseníkách. První z nich si z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzali Karel Šícha a Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, které hospodaří v lesích na Rožmitálsku v chráněné krajinné oblasti Brdy. Předání proběhlo na konferenci Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou AOPK ČR pořádala společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že se v lesích dá hospodařit a zároveň tu může zůstat i prostor pro přírodu. Přírodě blízké lesní hospodaření Arcibiskupství pražského v polesí Rožmitál je ale dokladem toho, že to lze. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, nekácejí se plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny. V lesích nalezneme na stejné ploše stromy různého stáří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Ale je to důležité pro ekologickou stabilitu lesa obecně. A dvojnásob důležité v době klimatické změny, doprovázené dramatickou kůrovcovou kalamitou. Zdejší hospodaření zkrátka ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR, důvody, které vedly k ocenění lesníků z Arcibiskupství pražského.

Manželé Zuzana a Leo Burešovi, kteří získali ocenění za svou celoživotní práci a výzkum naší přírody, zejména v Jeseníkách, je převezmou na konferenci k 50. výroční vzniku CHKO Jeseníky. Jsou autory celé řady studií, expertiz a článků, včetně knihy Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků, navrhovali a sami po několik desetiletí prakticky realizovali celou řadu nejrůznějších managementových zásahů nejen v Jeseníkách, ale i daleko za jejich hranicemi. Svým nadšením ovlivnili a motivovali celou řadu lidí.
Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje poprvé. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V loňském roce se sešlo 21 nominací, ze kterých Rada AOPK ČR [1] vybrala dva laureáty. Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli do konce března [2].

Poznámky:
[1] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/poradni-organy/rada-aopk-cr/
[2] Nominace zasílejte prosím na adresu
karolina.sulova@nature.cz
více o Ceně AOPK ČR najdete na:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/cena-za-ochranu-prirody-a-krajiny/