Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bedřich Moldan obdržel prestižní ocenění od monackého Prince Alberta II

Autor: František Pelc

Bedřich Moldan  obdržel prestižní ocenění od monackého Prince Alberta II

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., je jeden z nejvýznamnějších představitelů československé a české environmentální školy. Světově uznávaný odborník v oblasti analytické chemie, biogeochemie a životního prostředí svou rozsáhlou pedagogickou, publicistickou, organizační, politickou a diplomatickou činností zásadně ovlivnil hned několik generací environmentalistů a významně se podílel na nastavení soudobého systému ochrany životního prostředí v České republice.

Mezi naší environmentální veřejností je Bedřich Moldan znám velice dobře. A to ne pouze jako vědec, bývalý ministr životního prostředí, bývalý senátor, čestný předseda Českého svazu ochránců přírody, předseda vědecké rady ministra životního prostředí, předseda ZO ČSOP Pro-Africa a reprezentant mnoha dalších institucí, ale hlavně jako racionální ekolog mezinárodního formátu a diskutér schopný odhalovat klíčové body problémů. Kdo se chce o jeho životě a práci dozvědět více, může se vrátit k medailonku publikovanému v našem časopise č. 5 /2015.

Je mi potěšením, že zde mohu informovat naše čtenáře, že právě Bedřich Moldan obdržel od Jeho Suverénní Výsosti Prince Alberta II Monackého medaili Řádu svatého Karla Boromejského 2. stupně. Medaile byla předána dne 17. 12. 2018 u příležitosti monackého národního dne při oficiální ceremonii. Mezi oceněnými byli především občané Monaka. Bedřich byl jedním z mála zahraničních medailistů a v zásadě jediným, u kterého se zúročila jeho dlouholetá práce v environmentální vědě a politice a pedagogickém působení. Uplatnil se v mnoha pozicích v mezinárodní politice, jednou z nich je členství ve vědeckém výboru nadace prince Alberta II. V této funkci posuzuje návrhy projektů na ochranu biodiverzity, zdrojů vody a zmírňování příčin a dopadů globálních změn klimatu. Projekty pomáhají především v chudých rozvojových zemích. Albertova aktivita v tomto směru je známá a velmi přínosná, proto se mu někdy přezdívá „zelený princ“.

K blahopřání k tomuto mimořádnému ocenění se připojuje i naše redakce.