Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v novém kabátě

Právo v ochraně přírody

autoři: František Pelc, Jana Hůlková

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v novém kabátě

S účinností k 1. 1. 2015 se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) stává správním úřadem. Právní základ jejího nového postavení je zakotven v zákoně č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (dále jen „změnový zákon“).

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf