Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Úspěšné exkurze v „roce pralesů“

Autor: David Janík

Před 180 lety se hrabě Jiří František August Buquoy rozhodl uchránit před těžbou starobylý lesní porost v Novohradských horách. Dnes světově známý Žofínský prales tak letos slaví kulaté narozeniny své ochrany. Proto se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Lesy České republiky, s.p. a Správa Národního parku Šumava dohodly na uspořádání série komentovaných exkurzí do českých pralesů pro veřejnost. Povedlo se, a tak vybrané české pralesy od dubna do října navštívilo více než 300 návštěvníků.

V rámci 13 exkurzí byli zájemci provedeni sedmi významnými českými pralesy – NPR Salajka, NPR Mionší, NPR Razula (vše CHKO Beskydy), NPR Ranšpurk (soutok Moravy a Dyje), NPR Žákova hora (CHKO Žďárské vrchy), NPR Boubínský prales a PR Milešický prales (CHKO Šumava). Průvodci exkurzí byli pracovníci odboru ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., kteří se problematikou lesů ponechaných samovolnému vývoji dlouhodobě zabývají. Připravená exkurzní témata byla zaměřena na vlivy, jež utvářely současnou podobu navštíveného pralesa. Nejčastěji tak byla komentována přímá i nepřímá ovlivnění člověkem, měnící se přírodní podmínky prostředí, ekologické vlastnosti dřevin i vliv globálních klimatických trendů. Na lokalitách byl dále představen i vědecký výzkum, který na nich probíhá. Byla tak probírána i témata jako interakce stromy – půda, rychlost tlení dřeva, disturbanční dynamika lesa nebo zjišťování podrobných údajů o pralese skenováním, jehož výsledky využívá NASA. Na lokalitách byla diskutována i otázka vlivu lesa na zachování biodiverzity, např. na saproxylické druhy hmyzu, dřevožijné houby apod.

I když průvodci měli témata exkurze připravena, procházka pralesem si vždy našla svůj vlastní scénář, který tvořili její návštěvníci. Milovníci přírody, profesionální lesníci, ochránci přírody, fotografové, vedoucí skautských oddílů, cestovatelé nebo dokonce i příznivci parkouru se přirozeně ptali na otázky, které je zajímají ze svého úhlu pohledu, a tak se často i po oficiálním ukončení procházky povídalo dále. Do pralesů lidé přijížděli i z velké dálky, na Žákovu horu např. skupina z Hlučína, nebo do beskydského Mionší z Kladna. Velmi cenného ohlasu se však organizátorům několikrát dostalo i od místních lidí – „Bydlím tu sedmapadesát let, 3 kilometry odtud, ale nikdy jsem tu nebyl. Jsem moc rád, že jsem tady.“

Dle ohlasů návštěvníků se exkurze líbily. Svědčí snad o tom nejen dobrá sobotní nálada v pralesích, ale i pondělní maily s poděkováním a s otázkou, kdy se bude konat další akce. I díky tomu, že spolupráce mezi pracovníky ochrany přírody, lesníky a výzkumníky probíhala vždy přátelsky a bezproblémově, můžeme se na podobnou příští akci těšit.