Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Interaktivní Atlas CHKO Pálava nově na webu

Autor: Jan Miklín

Interaktivní Atlas CHKO Pálava nově na webu

Chráněná krajinná oblast Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Načerpat informace o přírodě, krajině i historii tohoto území mohou zájemci na nově spuštěném webovém atlasu.

Ten původně vznikl v roce 2008 jako bakalářská práce, ovšem v klasické „tištěné“ podobě. Nově jej jeho autor – Jan Miklín, který pracuje jako odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku v ochraně přírody na Ostravské univerzitě – převedl do moderní, interaktivní podoby. Na adrese www.atlaspalavy.cz najdou zájemci čtrnáct tematických kapitol, které textem, na fotkách a samozřejmě i na mapách popisují Pálavu doslova od skal po víno.

Webová aplikace je postavena na ArcGIS Online s využitím populární šablony Story Maps, „Mapy s příběhem“. Proti tištěné verzi jsou webové mapy trochu zjednodušené, na druhou stranu obsahují třeba vyskakovací okna s dalšími informacemi, různě mění obsah mapy při zoomování. Některé z tematických vrstev byly aktualizovány, proti původní verzi (která je na webu stále ke stažení ve formátu PDF) přibyla třeba kapitola popisující vývoj a změny krajiny za poslední dvě století.

Atlas vznikl ve spolupráci se Správou CHKO, do budoucna je v plánu postupné rozšiřování a doplňování obsahu o další témata.

Jan Miklín