Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2017 30. 12. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bavorská vláda ocenila ředitele Správy NP Šumava Pavla Hubeného

Autor: Jan Dvořák

Bavorská vláda ocenila ředitele Správy NP Šumava Pavla Hubeného

Večer 19. října převzal ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí (Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt) z rukou ministryně životního prostředí a ochrany spotřebitele Ulrike Scharf. Od roku 2009, kdy se pod tímto názvem uděluje, je tak teprve druhým Čechem, který toto prestižní vyznamenání získal.

Je to velká pocta pro celý tým Správy Národního parku Šumava,“ okomentoval své ocenění Pavel Hubený a dodal:

Jsem opravdu šťastný, že nejsme se Správou Národního parku Bavorský les a s dalšími partnery v Bavorsku jenom dobrými sousedy, ale že jsme schopni opravdu efektivně a přátelsky spolupracovat. A je to tím, že všichni pracujeme pro jeden společný fenomén – a tím je obrovský, někde více, někde méně divoký les, kterému někdo říká Šumava, někdo Böhmerwald nebo Bavorský les.“
Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí, kterou získal například bývalý ředitel Správy NP Bavorský les Karl Friedrich Sinner, uděluje ministr nejvíce patnácti osobnostem, spolkům nebo obcím ročně.

Slavnostního předávání u příležitosti vernisáže společné výstavy národních parků Šumava a Bavorský les v budově zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze se účastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pro mě je ocenění bavorskou medailí jen potvrzením toho, v co jsem doufal, když jsem Pavla Hubeného před dvěma lety jmenoval ředitelem Správy Národního parku Šumava. A sice že to bude po letech fluktuujících hlav Národního parku Šumava opět osobnost, která dokáže ve službách ochrany přírody vnést do lidsky znesvářeného území harmonii a vrátí mu přínosnou vzájemnou přeshraniční spolupráci s Národním parkem Bavorský les. Čilá komunikace posledních let mezi oběma parky se promítá do řady společných projektů, což je skvělé, zvláště pro cennou přírodu, která – jak známo – nezná hranic. Pavlovi Hubenému patří i můj dík za to, že jsme za dobu mého ministrování stihli našim národním parkům dát kvalitní legislativu, kterou si zaslouží.

Pavel Hubený začal pracovat na Správě CHKO Šumava v roce 1988. Od roku 1993 byl vedoucím Správy CHKO a náměstkem ředitele Správy NP Šumava. V květnu roku 2014 byl ministrem životního prostředí Richardem Brabcem pověřen řízením Správy Národního parku. V červenci 2015 byl do funkce ředitele jmenován a organizaci řídí dodnes.