Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Václav Zelený zemřel

Autor: Pavel Pešout

Václav Zelený zemřel

V úterý 3. listopadu 2020 zemřel Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., výborný botanik a dendrolog, oblíbený pedagog, zapálený ochránce přírody, zkušený pěstitel a milovník kraje pod Blaníkem.

Václav Zelený se narodil 15. srpna 1936 v Praze, ve které také většinu života prožil, nicméně jeho domovem bylo Vlašimsko, konkrétně osada Pařezí nedaleko Chotýšan. Zde také začal se svým botanizováním a založil systematický botanický výzkum tohoto regionu, organizoval zde průzkumy mykologické, algologické, systematicky dokumentoval zámecké parky Podblanicka. Na národní úrovni se soustředil na studium třezalek a kopretin. Zejména v souvislosti se svou pedagogickou činností na Institutu tropického a subtropického zemědělství Vysoké školy zemědělské (dnes Česká zemědělská univerzita – ČZU) se postupně specializoval na problematiku užitkových rostlin tropů a subtropů. Je autorem velkého množství odborných i popularizačních článků a samostatných knih, ale širší veřejnosti je znám především jako autor populárního atlasu „Rostliny Středozemí“, vydaného opakovaně nakladatelstvím Academia.

Při své pedagogické a vědecké činnosti nikdy nezanevřel na svůj kraj pod horou Blaník a byl zde velmi aktivní při ochraně přírodně cenných území i kulturních památek. Množství zvláště chráněných území a památných stromů zde bylo vyhlášeno na základě jeho výzkumu, dokumentace a návrhu.

Podrobněji o životě, práci a zájmech Václava Zeleného jsme v Ochraně přírody psali v medailonku k jeho osmdesátinám v č. 6/2016 (kde je také publikována bibliografie). Jeho poslední článek – o Kapverdách – vychází v tomto čísle Ochrany přírody.

Václava si budeme připomínat s každou rozkvetlou kopretinou či třezalkou.