Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Hušek – šedesátník, ochranář přírody, lesník, horolezec, slušný člověk

Autor: František Pelc

Jiří Hušek – šedesátník, ochranář přírody, lesník, horolezec, slušný člověk

Jiřího, který začátkem srpna oslavil šedesátiny, znám více než čtvrt století. Pracoval jsem tehdy jako vedoucí Správy CHKO Jizerské hory a Jiří byl vedoucím technologem Lesního závodu Frýdlant.

Při nesnadných jednáních o ekologicky vhodnějším hospodaření v imisemi poškozených lesích vynikal přátelským chováním (asi ne jen proto, že u nás pracovala jeho žena), velkými znalostmi o místní přírodě a to i v historických souvislostech. Vnímal potřebu změnit přístup k obnově místních lesů zdecimovaných exhalacemi i dlouhodobě ekologicky problematickým lesním hospodařením. A to se mu stalo trochu osudným…. Když v devadesátých letech probíhala transformace celého lesního hospodaření, Jiří se ocitl v poněkud chaotickém prostředí nově vzniklé akciovky. Když jsem z Jizerských hor odcházel na jiné pracoviště, vytipoval jsem ho jako jednoho z nejvhodnějších kandidátů na pokračování mé jizerskohorské mise. Jiří v roce 1997 s přehledem uspěl ve výběrovém řízení na vedoucího Správy CHKO Jizerské hory a v roce 2015 obhájil nově vzniklou pozici ředitele regionálního pracoviště Liberecko. Do jeho působnosti nyní spadají i chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Český ráj a Lužické hory.

Nechci tady rozvíjet jeho curiculum vitae, a tak jenom pár osobních poznámek. Na Jiřím si vážím, že byl vždycky korektní a slušný, ať už jednal s kýmkoli (a to i s těmi, kteří by si to až tak nezasloužili). Vážím si jeho přímosti, nadhledu, a také toho, že svou práci v ochraně přírody bere jako poslání. Snižování počtu kmenových zaměstnanců naší instituce v době hospodářské krize se díky jeho systematické práci zásadně nepromítlo do úrovně ochrany přírody Liberecka. Vzděláním je lesník, ale jeho biologické znalosti jsou velkou devizou pro vnímání lesa jako ekosystému, který by měl být chráněn a rozumně obhospodařován přírodě blízkými způsoby. To, že jako provozu znalý lesník přesídlil do jiného oboru, bylo a je významnou posilou pro ochranu místní krajiny. A to, že je Jiří férový člověk a týmový hráč možná trochu souvisí i s jeho další zálibou – horolezectvím, které se bez takových vlastností neobejde.

Jiří Hušek oslaví významné životní jubileum ve stejném roce, kdy si připomínáme padesáté výročí založení chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. To se poštěstí málokomu. Přeju ti, Jiří, za sebe i naši organizaci, vše dobré do dalších let, hlavně zdraví, osobní štěstí, pracovní úspěchy a udržení životního optimismu. A díky za tvoji dlouholetou práci pro ochranu přírody.