Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Medailonky

František Šulgan – První rytíř Valašského království

Šedesát let je věk, kdy je člověk zkušený a uvážlivý a může radit jiným.

Autor: František Jaskula

František Šulgan – První rytíř Valašského království

Veřejnost v Beskydech a na Valašsku dobře zná jméno František Šulgan. Nejen že je skoro čtvrt století naším kolegou na Správě CHKO Beskydy, ale hlavně – v našem regionu jsou nepřehlédnutelné jeho aktivity v práci s mládeží a v ekologické výchově. A nic na tom nezmění fakt, že tento rodák ze slovenských Kysuc je svým vzděláním geolog. Mnoho amatérských, ale i profesionálních biologů začínalo v oddílu mladých ochránců přírody Ledňáček, který právě on založil a dlouhé roky vedl.

Stejně tak stál u zrodu ČSOP Radhošť, kde doposud aktivně působí a podílí se na údržbě chráněných území a ochraně velkých šelem. Šelmy jsou vedle práce s mládeží jeho dalším trvalým koníčkem. Františkova rozsáhlá sbírka sádrových odlitků stop vlků, rysů a medvědů je nejen úžasným dokladovým materiálem, ale díky svému estetickému zpracování také jedinečnou součástí mnoha expozic s tematikou šelem (mohli jste je vidět například v NP Šumava, NP Malá Fatra, v Ostravě, Žilině nebo v Národním muzeu v Praze). Výtvarný talent nezapřel  ani při přípravě expozice pro Informační středisko CHKO Beskydy v Dolní Lomné nebo při spolupráci na realizaci stezky v korunách stromů nazvané Beskydské nebe. Pro svou poctivou a obětavou povahu se také dostal do komunální politiky (spoluzakládal občanské sdružení Zdravý Rožnov) a období čtyř let, kdy vykonával práci místostarosty Rožnova pod Radhoštěm, bylo pro chráněnou oblast velmi přínosným.

FrantiÁek śulgan pżi z†chranō vžra velkāho ve ValaÁskā Bystżici foto Milan śkrottAle zpět k názvu medailonku. Zní možná trošku nadneseně, ovšem je tomu skutečně tak. František Šulgan v roce 2008 obdržel za své činy a morální kvality, které osvědčil v ochraně překrásné beskydské krajiny proti záměrům těžby černého uhlí na Frenštátsku, dosud jako jediný titul Rytíř Valašského království. Za tímto oceněním jeho práce stojí občanské sdružení Naše Beskydy a sdružení obcí Frenštátska, které si jsou vědomy hodnot beskydské přírody. Každoročně u příležitosti „Uzamčení země Valašské na 100 roků“ oceňují osobnosti, firmy  a sdružení, které se nejvíce zasloužily v boji proti zahájení těžby. A tak na stěně ve Františkově kanceláři visí dekret Rytíře Valašského království a rytířova zbroj v podobě poctivé sekerky valašky. To aby každému připomínala, že je potřeba poprat se za to, co považuje za správné. Já teď považuji za správné popřát za všechny kolegy Františkovi u příležitosti jeho šedesátin hodně zdraví, humoru, radosti z práce, koníčků a především z vnoučat. A pro ty rady si k němu určitě také přijdeme.  

František Jaskula