Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Fotografie z obálky

Jizerskohorské bučiny

Autor: Foto Petr Holub

Jizerskohorské bučiny

Pohled z Jizerskohorských bučin do údolí Smědé