Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Fotografie z obálky

Hrubý Jeseník

Autor: Foto Leo Bureš

Hrubý Jeseník

Jarní pohled na Hrubý Jeseník od Dolní Moravice.