Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jiří Zicha
Ondřej Zicha
Kateřina Židů
Miroslav Ziedler
Dagmar Zieglerová
Kamila Živčáková
Jana Zmeškalová
Magda Zmrhalová
Jan Zohorna
Tisková  zpráva
Tisková  zpráva MŽP
Vladimír Zýka