Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Autoři článků

Na následujících stránkách najdete přehled autorů přispívajících do časopisu Ochrana přírody od roku 2008.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dušan Adam
Martin Adámek
Kateřina Adámková
Jiří Adamovič
Jevgenij Akseněnko
Libor Ambrozek
Petr  Anděl
Miloš Anděra
Michal Andreas
Miloš Andres
Jiří Antl
Vladimír  Antonín
Kamila Antošová
Tisková zpráva  AOPK ČR
Ulrich Augst