Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínka na Karla Špatenku

Autor: Alois Pavlíčko

Vzpomínka na Karla Špatenku

Před časem jsme se rozloučili s naším kolegou, entomologem RNDr. Karlem Špatenkou. Budeme na něho vzpomínat nejen na Šumavě, kde pro svět popsal nový druh motýla, a to nesytku Soffnerovu (Synanthedon soffneri). Typový exemplář pochází z Malého Stožce (Dobrá na Šumavě), kde zmiňovaný motýl žije na zimolezu černém (Lonicera nigra) a velmi obtížně se hledá. Nález byl publikován v časopise Acta Entomologica Bohemoslovaca (1983, 4, 297–303 a následně popularizován i v časopisu Živa (1984, 142–143).

Obr. 4
Nesytka Soffnerova (Synanthedon soffneri), druh motýla pro vědu popsaný
ze Šumavy Karlem Špatenkou

Nezapomeneme ale ani na jeho další vědeckou činnost, zejména na popisy nových druhů z cest po palearktické oblasti nebo souborné práce. Vzpomínáme na něj také jako na kamaráda, s nímž jsme jezdili desítky let na expedice: všechny jsou nezapomenutelné. Na přelomu tisíciletí směřovaly například třikrát do Sýrie, více než desetkrát do Turecka, opakovaně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Ruska, Mongolska či do Pákistánu.