Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jubilant Josef Kučera stále v plné práci pro Orlické hory

Autor: Zuzana Mruzíková, Petr Köppl

Jubilant Josef Kučera stále  v plné práci pro Orlické hory

Ten muž dokonale klame vzhledem: Rozhodně byste mu nehádali šedesát. A asi byste ani nečekali, že tenhle urostlý chlap na otázku herce Miroslava Vladyky v pořadu Klenoty naší krajiny odpoví se zasněným pohledem do proudu Divoké Orlice, že „kytičky“ jsou jeho vášeň. Jeho profesní dráha se dotkla i stavebních řemesel či lesnictví, ale k rostlinám se od počátku spirálovitě blížila.

Od roku 1979 pracuje na Správě CHKO Orlické hory, zažil mnoho přeměn této instituce a vlastně i dost proměn hor. Jejich krása ale zůstává a Joska je tím, kdo ji umí ukázat.Dnes je tím, za kým „běžně a samozřejmě“ chodí pro radu o lokalitách Orlických hor i dalekého okolí profesionální botanici. Je naším pracovníkem, kterého nejčastěji potkají v terénu návštěvníci hor. Je fotografem „první volby“, když je sháňka po krásných snímcích rostlin či krajiny Orliček.

Od roku 1980 je členem Orchidea klubu v Brně a České botanické společnosti (ČBS). Byl členem botanické sekce ZO ČSOP při Správě CHKO Orlické hory v Rychnově  nad Kněžnou (1981–1991), která po jejím zániku přešla pod jeho rodinnou firmu NATURA Dobré/Hlinné. Od roku 2000 vede obnovenou východočeskou pobočku ČBS.

Jeho sbírka obsahuje asi 5000 herbářových položek vyšších rostlin a 220 šišek. Mimo to sbírá pohlednice, fotografie a jiné předměty s regionální tematikou, které využívá dále. S manželkou Evou v r. 1993 založili vydavatelství SEN, ve kterém vychází mj. regionální vlastivědný sborník PANORAMA, Východočeský botanický zpravodaj či zpravodaj Orchis. Na těch se podílí nejen editorsky, ale i autorsky. Nejen coby vedoucí redaktor se podílel také na zpravodaji CHKO, který vycházel v letech 2005–2010. Celkově už publikoval na 300 článků s botanickou, dendrologickou nebo ochranářskou tematikou v regionálních i celostátních zpravodajích a časopisech.

Troufáme si tvrdit, a snad nám dá Joska za pravdu, že jednou z jeho srdečních záležitostí v CHKO je PR Hořečky. Byli jsme u toho, když zde prováděl sčítání hořečků mnohotvarých českých nebo když vlastnoručně zkoušel ty nejlepší způsoby péče o tuto vzácnou rostlinu. Vždy se bylo nač dívat, vždy jsme se mohli inspirovat jeho prostou lidskou energií někoho, kdo hory miluje.

Přejeme mu, ať ta energie i láska trvají ještě hodně dlouho, dobré světlo při focení, pevnou ruku a inspiraci při psaní dalších článků.