Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Čtivá pozvánka do světa aktivně létajících savců Naši netopýři

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Čtivá pozvánka do světa aktivně létajících savců Naši netopýři

Anděra M.
Správa jeskyní České republiky Průhonice 2014.
166 str. ISBN 978-80-87309-22-3.
Cena160 Kč

Ochrana přírody 3/2015 12. 10. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Prosba o milost Lidové noviny 2. 12. 1928 Karel Čapek

Kulér-Recenze

V těchto dnech jste četli zprávu, že je ohrožena památná rezervace stepní flóry u Mohelna na Moravě; kdosi tam už začal lámat kámen a tím ničit substrát jedinečného ostrůvku vegetačního, který je středoevropským unikátem pro radost učenců a snad i pro radost nás všech, kdo máme rádi přírodu. Náhodou v téže době se proslechlo, že je stejně ohroženo překrásné a botanicky vzácné údolíčko radotínské hnedle u Prahy; parcelovat na stavby se to nedá, ale zas někdo podnikavý tam chce lámat kámen a zničit jeden z nejkrásnějších kousků chudého pražského okolí.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Informace o bibliografii našich jeskyní

Kulér-Recenze

autoři: Roman Mlejnek, Ivana Mrázková

Správa jeskyní ČR (dále SJ ČR) při svém vzniku v roce 2006 založila i knihovnu s odbornými publikacemi. Odborné svazky posloužily hlavně při sepisování publikace z edice Chráněná území ČR, Svazek XIV, Jeskyně. Množství bibliografických zápisů vedlo k iniciování vzniku speleologické bibliografie vztažené právě k publikacím v majetku SJ ČR. Byla vyvinuta aplikace speleologické bibliografie (dále jen Bibliografie) týkající se především jeskyní u nás i v cizině, historického podzemí a publikací o krasu obecně.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Kulér-Recenze

Autor: Zbyněk Hradílek

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Monitoring ohrožených
rašeliništních mechorostů
a péče o jejich lokality
Štechová T., Holá E., Ekrtová E. Manukjanová A.
& Kučera J.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf