Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Podzemí Berounska a Hořovicka

Za tajemstvím jeskyní, štol a dolů...

Autor: Jaroslav Hromas

Podzemí Berounska a Hořovicka

Michal Hejna, Martin Majer: 
Podzemí Berounska a Hořovicka
Za tajemstvím jeskyní, štol a dolů...
Nakladatelství Machart, říjen 2019, 141 stran

Jednoho prosincového dne roku 2019 se vstupní hala Muzea Českého krasu v Berouně zaplnila návštěvníky, aby se zúčastnili slavnostního křtu nové knihy Michala Hejny (text) a Martina Majera (fotografie), věnované dosud neprávem pomíjenému tématu – podzemí Berounska a Hořovicka. Pomíjenému proto, že Berounsko bylo a je dosud vnímáno jako Český kras s jeskyněmi, zatímco ostatní fenomény jeho podzemí jako by v této historické oblasti neexistovaly. 

A tak autoři kromě nejvýznamnějších jeskyní Českého krasu, v čele s nejdelšími Koněpruskými (cca 2 km) a nejhlubší jeskyní Na Javorce (–129 m) popisují v knize ještě řadu jeskyní menších, významných však z hledisek geologických, archeologických či historických, nebo jeskyní, které se zapsaly do análů speleologie jinými významnými událostmi.

K popisu krasových jeskyní autoři přidali i jeskyně nekrasové, prostupující například buližníkové suky u Hudlic a připomínají také jeskyně umělé, tzv. grotty ze zámeckého parku v Hořovicích či lesoparku Dražovka. 

Velká část knihy je po zásluze věnována důlnímu podzemí. Starým či opuštěným dílům po těžbě užitkových nerostů. Čtenář bude překvapen, jak široký sortiment rud i nerud byl v historii, i dosud, dobýván na Berounsku a Hořovicku. 

Většinou už zapomenuta jsou horní díla na zlato, stříbro, rumělku či dobývky mnoha menších ložisek železných rud. Vždyť právě železo a vápenec daly základ průmyslu na Berounsku a Hořovicku, jehož produkty si našly cestu téměř do celého světa. Málo je také známo, že v roce 1463 byl na Berounsku otevřen první důl na uhlí v celém Českém království. Kniha přináší nové údaje i o dosud nejznámější a nejrozšířenější hornické činnosti v oblasti, o těžbě vápenců. A to jak v lomech, tak hluboko pod zemí.

Poslední oddíl knihy je věnován hradnímu a zámeckému podzemí, jakož i projektům a započaté výstavbě nacistické podzemní továrny v Českém krasu.

Autoři se neomezují pouze na popis podzemních objektů. Všechny kapitoly uvádějí odbornými informacemi z geologie, hornictví a historie, přibližují genezi jeskyní i ložisek nerostů a všechny údaje dávají srozumitelně do dějinných souvislostí. 

Knihu lze právem považovat za učebnici hornictví Berounska a Hořovicka. Vždyť autorem textu je báňský inženýr, který se jeskyním a historii hornictví v regionu věnuje už více než 15 let a autorem snímků fotograf, který svými dílky z podzemí obohatil již řadu publikací.

Knihu vydalo nakladatelství Machart (www.machart-books.cz) v roce 2019 pro Vlastivědný spolek Petrbok z.s. a k dostání je například v Muzeu Českého krasu v Berouně.