Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Autor: Jan Plesník

Pocta Českému krasu přichází z oblak

Nebeské pohledy na Český kras

Jiroušek J.

Vlastním nákladem 2022. 160 str.

ISBN 978-80-11-019909-9.

 

Cena výtisku v šité vazbě a v tuhých deskách s laminovaným potahem 650 Kč.

Pohled na svět z ptačí perspektivy není již v dnešní době žádnou vzácností. Nejen letecké a družicové snímky, ale zejména v posledním desetiletí stále častější záběry pořízené drony názorně přibližují půdní kryt (land cover) v různých částech světa, Českou republiku nevyjímaje. Ostatně, nabídka internetového giganta Google umožní nahlédnout z výšky kdykoli i na sousedův dvůr či zahradu.

Nicméně fotografie pořízené z výšky soudobou technikou nemusejí zájemcům o přírodu a krajinu stačit právě proto, že jsou technické. Jasný důkaz v tomto směru předkládá výpravná publikace Jiřího Jirouška. Muž s mimořádným citem pro krajinu totiž pořizuje více než patnáct let z motorového paragladingu snímky z různých míst České republiky, které již stihl představit na 40 samostatných výstavách. Vzniká tak jedinečná kolekce nebeských pohledů, tedy kompozičně působivých snímků naší krajiny, a to nejen v průběhu několika ročních období, ale i let, což umožňuje podchytit v ní probíhající nemalé a ne vždy vítané změny.

Územím, kam na hadru, jak se slangově přezdívá paraglidovému křídlu, zamířil zálibou snímat svět z výšky posedlý v civilním žití správce informačních technologií nejčastěji, se stal po všech stránkách pozoruhodný Český kras. Hmatatelným výsledkem zmiňovaného úsilí se stala výpravná publikace Nebeské pohledy na Český kras, kterou Jiří Jiroušek vydal vlastním nákladem. I když kniha pochopitelně stojí na nezaměnitelných fotografiích, čtivým slovem ji doprovodili dva význační znalci regionu s dlouholetým vztahem k němu, biolog a ochránce přírody František Pojer a polyhistor Václav Cílek. Na vlastních textech k obrázkům se kromě jejich autora podílel i Jindřich Prach. Zdůrazněme, že povídání si uživatel knižního díla může přečíst nejen v naší mateřštině, ale i v angličtině.

Každá ze 146 fotografií pořízených v letech 2008 až 2022 prezentovaných v knize názorně dokládá mimořádnou schopnost Jiřího Jirouška podchytit nejen svébytný krajinný ráz Českého krasu, ale i atmosféru v něm, zejména když se různě rychle probouzí a dlouhé stíny dodávají vhledům třetí rozměr podtržený měkčím světlem a nezřídka také pláštíkem mlhy či jiskřící jinovatkou. A tak se nám ukáže jak z hlediska stratigrafie globálně významné návrší Klonk u Suchomat, rybník Obora u Litně, vrcholovou plošinu Zlatého koně či proslulý lom Velká Amerika, který se v nepřekonatelné parodii Limonádový Joe kouzelně převtělil ve Fata Morgana Valley, tak golfové hřiště u Karlštejna, samotný hrad původně, tedy za časů Karla IV. Lucemburského, sloužící k úschovně korunovačních klenotů Svaté římské národa německého nebo známý velkolom Čertovy schody.

Recenzovaná obrazová kniha určitě potěší nejen milovníky největší krasové oblasti v Čechách. Představuje současně skvělý dárek k padesátinám tamější chráněné krajinné oblasti. V tomto smyslu vynikne mimořádný a bez nadsázky záslužný počin Jiřího Jirouška o to více.    ■

Zdařilou výpravnou publikaci si lze objednat na https://www.vyskomer.cz/.

- - - -

Úvodní foto: Ukázka z knihy Nebeské pohledy na Český kras. Foto Jiří Jiroušek