Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Petr Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času nakladatelství Academia Praha, 2017.

Autor: Jaroslav Hromas

Petr Zajíček: Moravský kras  v ponorné řece času nakladatelství Academia Praha, 2017.

Mnoho knih již bylo napsáno o Moravském krasu a mnohé z nich bylo mnohokrát opsáno. Ale abychom byli spravedliví, každá publikace přinesla také mnoho novinek. Za počátek jejich dlouhé řady můžeme s trochou nadsázky považovat už práce ze 17. století a za její aktuální závěr knihu Petra Zajíčka „Moravský kras v ponorné řece času“, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2017.

V oné dlouhé řadě je několik publikací výrazně vyčnívajících. Například romantická, ale i odborná práce Jindřicha Wankela „Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti“, která vyšla německy v roce 1882, ale českého vydání se dočkala až o 102 let později. Dosud nejucelenějším a stálým zdrojem informací je celoživotní dílo Karla Absolona, dvoudílný „Moravský kras“ (Academia Praha, 1970), na které volně navázal „Moravský kras – labyrinty poznání“, editorsky připravený Rudolfem Musilem (GEOprogram Adamov, 1993).

Zajíčkova práce o Moravském krasu není jeho první knihou ani jeho první knihou o Moravském krasu. Již v roce 2007 vyšla jeho fotografická knížka „Moravský kras“ (KANT), spíše jako upomínková publikace pro návštěvníky této úžasné oblasti.

„Moravský kras v ponorné řece času“ je výpravná, 276stránková kniha s pevnou vazbou, efektním přebalem z autorových fotografií, s klasickou grafickou úpravou Jana Franty.

Ve 43 (!) kapitolách provází autor čtenáře „historií“ Moravského krasu od hranice spodního a středního devonu před 380 miliony let až do 21. století a nevynechá snad jediný významnější moment či událost, týkající se této části Moravské země. A „historie“ je to opravdu pozoruhodná a v Zajíčkově podání místy i poutavá. Od popisu geologických peripetií při genezi podstaty krasu – devonských vápenců, vzniku a dlouhého vývoje krasových jevů v nich přes osidlování a využívání jeskyní pleistocenní (dokonce i starší) zvířenou a následně prvními lidmi až po…

…až po poslední objevy amatérských speleologů nebo současnou práci Správy jeskyní ČR. Těžištěm knihy je však srozumitelný popis krasové oblasti, její přírody, historie objevů a výzkumů nejvýznamnějších jeskynních systémů a samozřejmě také zpřístupněných jeskyní. Text se dobře čte, je znát, že je velmi pečlivě připraven. Obrazový doprovod není jen náhodným výběrem těch lepších prací z autorovy tvorby, ale vhodně doplňuje text, jakož i řada historických dokumentů z nichž mnohé Zajíček objevil při své práci a takto uvedl ve známost. V rámci své práce v oddělení péče o jeskyně na Správě jeskyní České republiky má k dispozici bohatý dokumentační materiál, jehož obrazovou část přímo spravuje, systematicky doplňuje a s vědomím správy také publikuje.

Knihu velmi vhodně doplňují stručné medailonky osobností spojených s Moravským krasem, nepřeberný seznam literatury, rejstříky místopisný i osobní a poctivě zpracovaný přehled zdrojů vyobrazení.

Kdo chce mít u ruky souhrn všech základních aktuálních informací o Moravském krasu, nechť Zajíčkovu knihu zařadí do své knihovny. Je opravdu mimořádně povedená!

Vedle Zajíčkovy práce si však ponechte v knihovně o Moravském krasu ještě mezeru. Možná ještě letos ji zaplníte další knihou, tentokrát na téma „Moravský kras, jeskyně a člověk“. Rozsáhlou mozaiku svých odborných informací do ní vtělil Ivan Balák a v přímé návaznosti na expozici „Jeskyně a lidé“ ji k vydání připravuje Správa jeskyní České republiky.

Dovětek redakce: Kniha Moravský kras v ponorné řece času autora Petra Zajíčka získala prestižní cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 v oblasti vědy o neživé přírodě. Ceny uděluje Nadace Český literární fond. Blahopřejeme.