Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Světem šumavské přírody

Autor: Alois Pavlíčko

Světem šumavské přírody

Vydavatelem knihy je Správa Národního parku Šumava Vimperk, 204 stran je v pevné vazbě, formát 24,8 x 20,5, ISBN: 978-80-87257-34-0.

O tom, že jde udělat publikaci s přesahem regionu a také jinak, než jsme zvyklí, nás přesvědčuje letos vydaný titul Správy NP Šumava ve Vimperku. Publikace kolektivu autorů se svými dvěma hlavními editory Martinou Kučerovou a Vladimírem Dvořákem velmi dobře poslouží jako učebnice pro základní školy a také je primárně určena mládeži a popularizaci přírody. V publikaci najdete velké množství obrazového materiálu a fotografií, které velmi erudovaně a vkusně svými ilustracemi doprovodil ilustrátor přírody Pavel Procházka z Vlčnova. Nenajdete zde ale dlouhosáhlé texty a díky tomuto pojetí se v ní velice rychle orientujete. Starou, dobře známou pravdu, že příroda nezná hranic, plně naplňuje popisem šumavské přírody a to nejen v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale také v Národním a Přírodním parku Bavorský les. Ambici na ucelené dílo představující např. všechny významné živočichy anebo vyšší rostliny vyskytující se v tomto přeshraničním území určitě neměla a 204 stran by na její zpracování ani nestačilo. Jde spíše o ochutnávku z bohatství ucelenějších skupin nejvýznamnějších přírodních biotopů, se kterými se v krajině můžeme setkat a o nahlédnutí do historie ochrany přírody. Nezbývá než autorům a vydavateli poděkovat a popřát jim i další zdařilé publikace nejen k 25. výročí vzniku národního parku.

Kniha je k dostání u velkých knihkupců nebo přímo na Správě NP ve Vimperku, informačních střediscích NP a eshopu Správy

http://www.npsumava.cz/cz/1444/9995/clanek/nova-kniha-svetem-sumavske-prirody/