Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Pozvánka na konferenci

Zprávy-Recenze

Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ IALE) ve spolupráci s katedrou biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na konferenci, která se uskuteční 15.–16. 4. 2011 v konferenčním centru Lovecké chaty u Horky nad Moravou (http://www.autodemont.cz/cz/chata), 5 km od Olomouce.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Reorganizace AOPK ČR v roce 2010

Zprávy-Recenze

Praha –Ve druhé polovině roku 2010 došlo v reakci na úsporná opatření, vyhlášená nově ustavenou Vládou ČR, k reorganizaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Negativní vliv kosení na herpetofaunu

Zprávy-Recenze

Autor: Jozef Májsky

Negativní vliv kosení na herpetofaunu

Fenomén kosení travních porostů ve středoevropském prostoru z historického hlediska úzce souvisí s intenzifikací chovu domestikovaných kopytníkpů a s potřebou vytvořit pro ně zásoby sena na zimní období. Primárně pastva a následně sečení travních porostů výraznou měrou přispěly k proměně původně zalesněné krajiny i ke zformování specifických rostlinných a následně i živočišných společenstev vázaných na nově vzniklé nelesní biotopy.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Jeskyně Velký stalagnát

Zprávy-Recenze

Autor: Roman Mlejnek

Jeskyně Velký stalagnát

Česká republika se řadí ke dvanácti státům na světě, kde se nacházejí kořenové útvary. Kořenové útvary (především kořenové stalagmity), které se vytvářejí ze stromových kořenů prorůstajících do jeskyní nebo pod skalní převisy, jsou u nás zastoupeny především v pískovcových skalních městech (Kopecký & Jeník 2001; Mlejnek 2007, 2008; Mlejnek, Ouhrabka & Růžička 2009; Winkelhöfer 1975). Souhrnně lze konstatovat, že výška kořenových stalagmitů, případně stalagnátů se pohybuje do 30 cm. Existují útvary ještě vyšší?

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Jilm – strom roku 2011

Zprávy-Recenze

Autor: -red-

Jilm – strom roku 2011

Lesy České republiky, s.p., vyhlásily stromem roku 2011 jilm (Ulmus). Rod opadavých anebo částečně opadavých listnatých stromůnebo keřů z čeledi jilmovité(Ulmaceae) zahrnuje asi 35 druhů rostoucích v severním mírném pásmu, Asii a ve Střední Americe. V Evropě se jilmy rozšířily již v třetihorách. Zalednění přežily v několika útočištích na jihu a jihovýchodě Evropy. Na území dnešní České republiky se objevily asi před 12 000 lety (v nejjižnější části Třeboňské pánve a na jižní Moravě). Mohou se dožívat až 400 let.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

V jezevčím doupěti

Zprávy-Recenze

Autor: Alexandr Komaško

V jezevčím doupěti

Jezevec lesní Meles meles(Linnaeus, 1758) je větší lasicovitá šelma (dosahuje hmotnosti až 20 kg a délky 62–80 cm, s ocasem i metr) se zavalitým tělem na nízkých končetinách se širokými lysými chodidly a dlouhými drápy. Štíhlá hlava je v poměru k tělu malá a vpředu protažená v pohyblivý rypáček. Ve zbarvení hřbetu a boků převládá šedivý nebo šedohnědý odstín s černými a bílými konci delších chlupů, zatímco břicho a končetiny jsou tmavohnědé až černé. Na bílé nebo žlutavé hlavě se po stranách táhnou dozadu přes uši dva tmavé pruhy.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Časopis Příroda 29

Zprávy-Recenze

Časopis Příroda 29

Nové číslo časopisu Přírodaje věnováno lišejníkům, především aktualizovanému červenému seznamu lišejníků České republiky. Lišejníky jsou organismy citlivě reagující na změny prostředí, a proto je dlouhodobě věnována pozornost jejich ústupu a ohrožení.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze

Katalog biotopů

Zprávy-Recenze

Katalog biotopů

Významným počinem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je druhé vydání publikace Katalog biotopů České republiky, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů. Po prvním vydání knihy v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromažďovaly podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze