Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Odešla Šárka Neuschlová

Kulér-Medailonky

Autor: Radim Jarošek

Odešla Šárka Neuschlová

S RNDr. Šárkou Neuschlovou jsem se poprvé setkal někdy v roce 1988. Byla tehdy zaměstnána, už jako odborná pracovnice s mnohaletou praxí, na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Zajímal jsem se o místo a ona mě tenkrát od práce v profesionální ochraně přírody trochu zrazovala: „víte, zákony nám příliš možností ovlivnit dění neumožňují a naše materiální vybavení to také není žádná sláva…“

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Kulér-Medailonky

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali Jana Klopfštocková a externí spolupracovníci Paměti národa. Otištěno s laskavým svolením Post Bellum.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

Kulér-Medailonky

Autor: Alena Bauerová (Reitschmiedová)

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“ zeptal se mě můj první šéf, Jiří Ica Pospíšil, vedoucí metodického oddělení Kulturního domu hl. m. Prahy, kam jsem po škole nastoupila. Přikývla jsem. „Tak to se musíte vypravit za Emilkou Forejtovou,“ řekl a já se rozjela na Prahu 10, na obvodní národní výbor, kde Emílie Forejtová (později provdaná Strejčková) pracovala od roku 1980 jako inspektorka kultury pro ochranu přírody a památek (pozn. pro mladší ročníky: do sametové revoluce 1989 neexistoval resort životního prostředí a ochrana přírody spadala pod kulturu).

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Květ, Miroslav Hátle

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Tento článek věnujeme životu a dílu významného českého lesníka, botanika, ekologa, vysokoškolského učitele a vědeckého pracovníka, a také cestovatele, popularizátora vědy, profesora Ing. Jana Jeníka, CSc., dr. h. c., člověka dobrého a poctivého k sobě i ostatním lidem.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Zemřel filantrop  Paul Gardner Allen (1953–2018)

Kulér-Medailonky

Zemřel filantrop  Paul Gardner Allen (1953–2018)

V říjnu zemřel na rakovinu lymfatických uzlin pátý nejbohatší občan Spojených států amerických (majetek okolo 20 mld. USD), podnikatel a spolu s Billem Gatesem zakladatel Microsoftu.

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Táborský v důchodu

Kulér-Medailonky

Autor: Vlastimil Peřina

Jiří Táborský v důchodu

Opravdu jen velice těžko by se hledal silnější protimluv než ten uvedený v nadpisu. Pomalu už si zvykáme žít ve světě přeplněném těžko uvěřitelnými informacemi. Přesto je ale v tomto smyslu skutečnost, že věčně mladý kolega Jirka Táborský, stavař CHKO Železné hory, odešel letos v srpnu do důchodu, opravdu těžký kalibr. Kdo Jirku zná, jistě přitaká. A že těch kolegů napříč celou AOPK, kteří při čtení nadpisu budou nevěřícně kroutit hlavou a pro které se v průběhu let stala zcela výjimečná osobnost Jirky příkladem úžasného člověčenství v cechu úřednickém, nebude málo!

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Hušek – šedesátník, ochranář přírody, lesník, horolezec, slušný člověk

Kulér-Medailonky

Autor: František Pelc

Jiří Hušek – šedesátník, ochranář přírody, lesník, horolezec, slušný člověk

Jiřího, který začátkem srpna oslavil šedesátiny, znám více než čtvrt století. Pracoval jsem tehdy jako vedoucí Správy CHKO Jizerské hory a Jiří byl vedoucím technologem Lesního závodu Frýdlant.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jubilant Josef Kučera stále  v plné práci pro Orlické hory

Kulér-Medailonky

Autor: Zuzana Mruzíková, Petr Köppl

Jubilant Josef Kučera stále  v plné práci pro Orlické hory

Ten muž dokonale klame vzhledem: Rozhodně byste mu nehádali šedesát. A asi byste ani nečekali, že tenhle urostlý chlap na otázku herce Miroslava Vladyky v pořadu Klenoty naší krajiny odpoví se zasněným pohledem do proudu Divoké Orlice, že „kytičky“ jsou jeho vášeň. Jeho profesní dráha se dotkla i stavebních řemesel či lesnictví, ale k rostlinám se od počátku spirálovitě blížila.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Výročí Jany Mejzrové

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Hušek

Výročí Jany Mejzrové

Šedesáté narozeniny už dávno nejsou koncem profesního života, kdy opotřebovaný organismus dychtí po starobním důchodu s vidinou péče o vnoučata nebo krmení holubů v parku. Přesto je to významné výročí a stojí za to si je připomínat nejen ohlédnutím zpět, ale také pohledem do budoucna. To připomenutí je na nás ostatních, protože ti, kterých se jubileum dotýká, lidé svěží a aktivní, si je zpravidla ani nestihnou uvědomit. Dobrým příkladem takového jubilanta je Ing. arch. Jana Mejzrová, dobrá duše Správy CHKO Jizerské hory.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf