Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Návštěvníci Příbrami získali další možnost, jak příjemně strávit čas. V Domě NATURA na náměstí T. G. Masaryka byly zpřístupněny další tři expozice, jejichž prohlídku lze navíc spojit i s výletem do nedalekého areálu ekologického centra v Orlově (ECO). Zřizovatelem Domu NATURA je obecně prospěšná společnost Ekologické centrum Orlov, která má statut krajského střediska environmentální výchovy Středočeského kraje. „Dům NATURA je multifunkční objekt přibližující krásy, bohatství a turistické možnosti Brd. Zároveň chce být zázemím i pro společenský, kulturní a občanský život města a jeho okolí,“ uvedl Vladimír Král, ředitel ECO.

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Zemřel ministr  Ing. František Benda, CSc.

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Právě na Nový rok 1. 1. 2017, ve věku 72 let, zemřel bývalý ministr životního prostředí ČR z doby vlády Václava Klause, pan František Benda. Funkci ministra vykonával v letech 1992 až 1996.


redakce

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Rozloučení s RNDr. Alešem Hájkem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Kuna

Rozloučení s RNDr. Alešem Hájkem

Na začátku ledna jsme se dozvěděli smutnou zprávu o náhlém úmrtí doktora Aleše Hájka, který působil jako botanik v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na Správě CHKO Broumovsko. Pokaždé, když odejde dobrý člověk, velmi nám chybí a ve vzpomínkách se k němu často vracíme. O to víc, když to byl kolega a přítel, za kterým jsme chodili skoro každý den s prosbou o radu nebo o názor. Někdo, s kým bylo možné probrat vážné pracovní věci, filozofické otázky všehomíra, zasmát se jeho osobitému humoru nebo si v dobrém zavtipkovat na jeho účet, bez toho, že by se kdy urazil.

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

V Jizerských horách se obnovuje cenný přírodní biotop rašeliniště u Nové louky. Práce byly zahájeny v září roku 2016 a z plánovaných 380 přehrážek jich je hotovo 202. Pokračovat se bude opět na jaře 2017, až to klimatické podmínky dovolí. Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině. „Postupně se zahrazují drenážní příkopy, které byly v minulosti vyhloubeny a způsobují odvodňování celé lokality. Vzniká zde kaskáda dřevěných přehrážek, která má tento nepříznivý stav napravit,“ vysvětluje pracovník Jizersko-ještědského horského spolku Leoš Vašina.

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Voda v krajině tématem konference

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

Voda v krajině tématem konference

V úterý 29. listopadu 2016 se v olomouckém hotelu Clarion uskutečnila 2. konference časopisu Naše příroda. Po loňském managementu bývalých vojenských prostorů bylo letos zvoleno téma Voda v krajině. Téma zdánlivě již trochu okoukané; vždyť o vodě se v poslední době mluví skoro neustále. Více než 250 účastníků z řad veřejné správy, akademické sféry, neziskovek i komerčních subjektů však ukázalo, že téma je to stále atraktivní.

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Barbora Šimečková

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou unikátním jeskynním systémem hydrotermálního původu. Leží v údolním svahu řeky v lázních Teplice nad Bečvou nedaleko města Hranice. Celková délka systému činí 1435 m, návštěvní trasa je dlouhá 375 m. Spolu s dalšími 13 zpřístupněnými jeskyněmi u nás jsou organizačně začleněny do Správy jeskyní ČR.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti