Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Račí mor se šíří!

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Račí mor se šíří!

Po Beskydech hlásí šíření nákazy Křivoklátsko. Další lokalita velkého úhynu vzácných raků kvůli račímu moru byla potvrzena. Prosíme proto veřejnost o pomoc.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Světový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy:  co se skrývá za čísly

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Jan Plesník, Jindřiška Jelínková

Světový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy:  co se skrývá za čísly

Údaje dlouhodobě shromažďované organizací Životní prostředí OSN (UNE) potvrzují, že ilegální obchodování s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy a výrobky z nich patří spolu s výrobou a prodejem narkotik a zbraní a kšeftováním s lidmi k nejvýnosnějším komerčním činnostem vůbec.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií

AOPK ČR byla dne 11. 7. 2018 oceněna na uživatelské konferenci produktů firmy Esri v San Diegu prestižní cenou „Special Achievement in GIS“ udělovanou prezidentem společnosti Esri, který se významným způsobem angažuje v oblasti ochrany přírody.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Úhyn ryb  na rybníce Nesyt

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vlastimil Sajfrt

Na rybníce Nesyt začaly ve větším množství hynout ryby. První se objevily 9. 8. 2018, ale v plné síle se úhyn projevil až 10. 8. 2018. Na úhynu mají bezesporu vinu klimatické vlivy.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Třetinu chráněné souše na Zemi ohrožuje člověk

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Třetinu chráněné souše na Zemi ohrožuje člověk

Územní ochrana patří spolu s péčí o cílové taxony planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů mezi tradiční způsoby snahy o dlouhodobé zachování přírodního a krajinného dědictví.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ohlednutí za konferencí Možnosti ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity prostřednictvím agro-envir

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Václav Zámečník

Zemědělská krajina zaujímá zhruba 54 % rozlohy České republiky, z toho cca 70 % připadá na ornou půdu a přibližně 24 % tvoří travní porosty. Je tak zřejmé, že právě zemědělská činnost zásadním způsobem ovlivňuje druhovou diverzitu druhů vázaných na otevřenou krajinu, dnes často označovanou jako kulturní step.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Od velké migrace k velké tlačenici končící (kompetičním) vyloučením

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Zeidler

Od velké migrace k velké tlačenici končící (kompetičním) vyloučením

Jako bychom ten příběh odněkud znali. Tam, kde se vytvoří dobré podmínky, tam spěchají všichni. V takových místech pak začíná být značně husto a končí to zesilujícími negativními vztahy. Ve finále pak musí někdo z kola ven, většinou ti nejslabší. Důsledky změn potom pocítí obvykle všichni.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Václav Petříček, Jan Plesník

Ovlivňuje Hollywood ochranu přírody, nebo obráceně?

Jen máloco působí na postoje a chování lidí jako filmový průmysl. Jeho symbolem se oprávněně stala dnešní čtvrť Los Angeles nazývaná Cesmínový les, hostící studia největších a také nejvýznamnějších výrobních společností a četná sídla na ně navázaných firem rozmanitého zaměření. Nejen vyhlášené kasovní trháky přitom ovlivňují doslova miliony diváků po celém světě. Nabízí se proto otázka, jak výtvory stříbrného plátna formují vztah občanů k přírodě a její ochraně.

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zrevitalizovaný mokřad  nad Kulatinou otevřen

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Zrevitalizovaný mokřad  nad Kulatinou otevřen

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 členové spolku Mokřady – ochrana a management společně se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, města Jihlavy a kraje Vysočina slavnostně otevřeli nedávno zrevitalizovaný mokřad nad Kulatinou. Událost proběhla za velmi „mokřadního“ počasí (trvalý déšť) a tak účastníci mohli na vlastní oči vidět, jak se valí proudy vody novým korytem potoka.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Příběh o rysím muži a muži, který zavřel kožešinové farmy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Příběh o rysím muži a muži, který zavřel kožešinové farmy

Oba dva spojuje neuvěřitelná touha ochránit životy šelem v České republice. První věnoval svou životní energii a zápal do návratu rysa do středoevropské přírody. Ten druhý bojoval v poslanecké lavici za zpřísnění norem upravujících pravidla pro kožešinové farmy. Oba dva teď za svou práci získaly nejprestižnější české environmentální ocenění – Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Partnerství. Ludvík Kunc a Robin Böhnisch.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf