Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Méně známý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) patří bezesporu mezi nejvzácnější savce světa. Připomeňme, že původně osídloval rozsáhlý areál od Bangladéše a severního Vietnamu přes Malajský poloostrov až po Sumatru a Jávu. Nechce se věřit, že svého času býval ze tří recentních asijských druhů nosorožců nejpočetnější.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Japonsko opouští Mezinárodní velrybářskou komisi

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Mach

Japonsko opouští Mezinárodní velrybářskou komisi

Na sv. Štěpána 2018 oznámilo Japonsko rozhodnutí oficiálně odstoupit od Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (ICRW). Zpráva oprávněně vyvolala velkou pozornost světových sdělovacích prostředků. Stává se totiž výjimečně, aby vyspělé země opouštěly závazky sjednané v rámci mezinárodních mnohostranných smluv, a obzvláště v případě Japonska se jedná o bezprecedentní záležitost. V rámci Mezinárodní velrybářské komise (IWC), která představuje rozhodovací orgán ICRW, přetrvávalo určité napětí vyvolané možným odstoupením země vycházejícího slunce již od posledního zasedání komise v brazilském Florianopolisu v září 2018, na němž se Japonsku opět nepodařilo prosadit dlouholetý záměr transformovat IWC a obnovit regulovaný komerční lov velryb (viz Ochrana přírody, 73, 5, x-xi, 2018). Přesto i tzv. ochranářské země, mezi které se řadí Česká republika i ostatní členské státy EU, rozhodnutí Japonska ukončit členství v úmluvě nemile zaskočilo.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR uzavřela smlouvu o spolupráci s ATIC

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lucie Záhorová

Asociace turistických a informačních center (ATIC) je samostatné, dobrovolné a nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center v ČR. V České republice působí od roku 1994. Asociace se zasadila o vznik Jednotné klasifikace turistických informačních center (TIC), kterou od roku 2013 provádí formou certifikace TIC. Certifikovaná „íčka“ jsou pak označena známou značkou bílého písmena „i“ na zeleném poli a musí splňovat dané podmínky.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

X. sněm ČSOP

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

X. sněm ČSOP

Poslední listopadový víkend – 24.–25. 11. 2018 ― se v Čáslavi konal X. Sněm Českého svazu ochránců přírody. Sněm naší největší ochranářské nevládky, konající se jednou za tři roky, je vždy příležitostí podiskutovat nejen o úspěších, problémech a směřování vlastní organizace, ale i ochrany přírody a krajiny v České republice obecně. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Na 3. března připadá Světový den planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Na 3. března připadá Světový den planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Již jen letmý pohled na mezinárodní kalendář potvrzuje, jak široká je rozmanitost lidské kultury. Ostatně někteří ochranářští biologové ji vedle genů, druhů a ekosystémů považují za čtvrtou hladinu biologické rozmanitosti. Světový nebo mezinárodní den má statistika, leváci, žonglování, ženy a dívky ve vědě, poezie, objímání, odpůrci vojenské služby či spodní prádlo.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Naší přírody – biodiverzita zemědělské krajiny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

Konference Naší přírody – biodiverzita zemědělské krajiny

Již čtvrtá konference Naší přírody se konala 28. listopadu 2018 v Olomouci. Tématem byla tentokrát biodiverzita zemědělské krajiny. Do sálu hotelu Clarion dorazilo na tři stovky účastníků.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bedřich Moldan  obdržel prestižní ocenění od monackého Prince Alberta II

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Bedřich Moldan  obdržel prestižní ocenění od monackého Prince Alberta II

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., je jeden z nejvýznamnějších představitelů československé a české environmentální školy. Světově uznávaný odborník v oblasti analytické chemie, biogeochemie a životního prostředí svou rozsáhlou pedagogickou, publicistickou, organizační, politickou a diplomatickou činností zásadně ovlivnil hned několik generací environmentalistů a významně se podílel na nastavení soudobého systému ochrany životního prostředí v České republice.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konferencia  Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Peter Urban, Peter Sabo

Konferencia  Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

V ekológii (najmä systémovej ekológii) sa v posledných desaťročiach uplatňuje niekoľko závažných paradigiem, zásadne ovplyvňujúcich porozumenie vzťahov človeka a prírody. Medzi ne patrí aj tzv. nerovnovážna paradigma prírodných systémov. Podľa nej ekosystémy podliehajú neustálym, často iba ťažko predvídateľným zmenám a rovnovážny stav je v nich skôr vzácny a nie je možné ho zakonzervovať. Čoraz viac prác sa sústreďuje na aspekty ekologickej zložitosti a integrity ekosystémov a ich implikácie pre strategické smerovanie spoločnosti, využívanie prírodných zdrojov i ochranu a manažment ekosystémov. Cieľom manažmentu chránených území by malo byť zabezpečenie kvalitného, spravodlivého a efektívneho spravovania a riadenia týchto území, aby dokázali lepšie reagovať nielen na aktuálne, ale aj budúce výzvy a príležitosti. Na Slovensku pritom neexistuje plán pre systematický manažment chránených území (národných i európskych kategórií).

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Dne 5. 2. 2019 to totiž bylo téma konference, kterou uspořádala AOPK ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity. Konference se účastnili studenti, pracovníci ochrany přírody, podniků povodí, krajských, městských i obecních úřadů a další zájemci. Mnohé druhy rostlin a živočichů by bez lidské péče z naší přírody zmizely.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cena AOPK ČR udělena

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Cena AOPK ČR udělena

Ocenění získala dne 5. 2. 2019 péče o lesy na Rožmitálsku a dlouhodobý výzkum v Jeseníkách. První z nich si z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzali Karel Šícha a Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, které hospodaří v lesích na Rožmitálsku v chráněné krajinné oblasti Brdy. Předání proběhlo na konferenci Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou AOPK ČR pořádala společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf