Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jozef Májsky

Co trápí národní parky na jihu Srí Lanky

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jozef Májsky

Co trápí národní parky na jihu Srí Lanky

Podobně jako se tříští názory na řešení problémů ve zvláště chráněných územích České republiky, třeba v nejvíce medializovaném národním parku Šumava, tak i na mnohá chráněná území ve vzdálených exotických zemích nelze pohlížet pouze přes růžové brýle. Paleta problémů, se kterými zápasí, bývá často velice pestrá. Některé jsou poměrně známé i v zahraničí, jiné si domácí raději drží pod pokličkou. Koncem roku 2010 jsem při pobytu na Srí Lance nahlédl i do třech národních parků na jihu tohoto ostrova, dříve označovaného jako Cejlon, které mají dost podobný charakter i několik společných problémů.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Negativní vliv kosení na herpetofaunu

Zprávy-Recenze

Autor: Jozef Májsky

Negativní vliv kosení na herpetofaunu

Fenomén kosení travních porostů ve středoevropském prostoru z historického hlediska úzce souvisí s intenzifikací chovu domestikovaných kopytníkpů a s potřebou vytvořit pro ně zásoby sena na zimní období. Primárně pastva a následně sečení travních porostů výraznou měrou přispěly k proměně původně zalesněné krajiny i ke zformování specifických rostlinných a následně i živočišných společenstev vázaných na nově vzniklé nelesní biotopy.

Ochrana přírody 1/2011 6. 4. 2011 Zprávy-Recenze