Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Patzelt

Rozhovor s Jaroslavem Hromasem

Rozhovor

Autor: Zdeněk Patzelt

Rozhovor s Jaroslavem Hromasem

V tomto čísle na str. 2 publikujeme článek k deseti letům samostatné Správy jeskyní České republiky. Na rozhovor jsme se proto zastavili u jejího ředitele Jaroslava Hromase.

Ochrana přírody 3/2016 4. 7. 2016 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Zdeněk Patzelt

Úvodem

Autor: Zdeněk Patzelt

Zdeněk Patzelt

Milí ochránci přírody,

o Velikonocích k nám dorazilo stále ještě spolehlivé jaro a nejeden z Vás si, stejně jako já, určitě nenechal ujít vycházku za první květenou konikleců na Pálavě či v Podyjí, sněženek a ladoněk v luzích moravských řek, jaterníků a sasanek v lesích Křivoklátska, nebo třeba za záplavou bledulí právě tam u Vás.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

V tomto čísle časopisu Ochrana přírody vyšel bilanční článek o 10 letech projektu Dům přírody a jako potvrzení jeho úspěšnosti byl 4. 4. 2016 slavnostně otevřen v pořadí už osmý Dům přírody Českého ráje. O významu tohoto počinu svědčí i účast hostů, jako ministra životního prostředí Jiřího Brabce, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty nebo starosty Města Turnova Tomáše Hockeho. Provázeli je i ředitel AOPK ČR František Pelc a také Radek Hromádka, ředitel společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, která je investorem a nyní i provozovatelem Domu přírody Českého ráje. Celý projekt byl dále spolufinancován OPŽP, MŽP a Suchopýr, o. p. s., a je na něm obzvláště ceněno, že se díky němu podařilo smysluplně využít chátrající budovu bývalé školy v těsném sousedství památkově chráněného objektu Dlaskova statku. Atraktivita lokality Dolánky u Turnova se tak ještě zvýšila a Dům přírody Českého ráje jistě bude s oblibou navštěvován.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Ve Vimperku se 16. 3. 2016 uskutečnilo historické setkání v 25leté historii Národního parku Šumava. Na pozvání současného vedení se sešlo všech 10 ředitelů, kteří se v jeho čele vystřídali. Jako dokonalý kontrast setkání moderoval Tomáš Rothrockl – jediný ředitel v čele Národního parku Podyjí, který letos rovněž slaví 25 let existence.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář „Nová právní úprava národních parků“

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Seminář „Nová právní úprava národních parků“

V Poslanecké sněmovně se 25. února 2016 konal důležitý seminář „Nová právní úprava národních parků“, organizovaný ministerstvem životního prostředí ČR. Seminář byl avizovaný na webu MŽP a navštívit jej mohli odborníci i veřejnost. Semináře se zúčastnilo vrcholné vedení MŽP, včetně ministra a dvou náměstků. Jednalo se tak o jednu z nejvýznamnějších akcí dosud konaných k přípravě novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tetřev hlušec

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Tetřev hlušec

Rozpadlé smrčiny s borůvčím a dostatkem volných ploch tetřevu hlušci svědčí. Na Moravsku se vyskytuje jeho nejsilnější populace u nás.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf