Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Patzelt

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Titulní fotografie:Volavka popelavá (Ardea cinerea) obývá prakticky celou Evropu, hojně je rozšířená v Asii a obývá rovněž Afriku. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území až po nadmořskou výšku 730 m. Ještě před pár desítkami let byla u nás vzácným ptákem, v současnosti se s ní můžeme běžně setkat po celý rok.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Berounka pod Čertovou skálou

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Berounka pod Čertovou skálou

Zadní strana obálky: Berounka pod Čertovou skálou na Křivoklátsku je na podzim shromaždištěm ptáků vázaných na řeku.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Národní park nemusí být jen omezením, naopak

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Národní park nemusí být jen omezením, naopak

Rozhovor se Zbyňkem Linhartem, starostou města Krásná Lípa, které je sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Poplatky a chráněná území

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Poplatky a chráněná území

Existuje jen málo věcí, které vzbuzují v části veřejnosti takové emoce, jako poplatky za vstup do chráněných území. Při posledním pokusu o debatu na toto téma před pěti lety hlásaly novinové titulky Příroda jen pro bohaté, nebo Návštěva národních parků za 1 000 Kč. Jaká je tedy současná situace?

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Význam monitorování cestovního ruchu

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Význam monitorování cestovního ruchu

Pro pochopení významu monitorování cestovního ruchu je třeba nejprve zmínit ekonomický a strategický význam cestovního ruchu samotného. Území se zachovalou přírodou a zejména národní parky dnes patří k oblastem s nejrychleji se rozvíjejícím cestovním ruchem ve světě i u nás. Podle prognózy Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) má do konce roku 2020 dojít k celkovému zdvojnásobení počtu turistů na 1,6 miliardy osob ročně a je známo, že cestovní ruch se přednostně koncentruje v chráněných územích, kde roste až čtyřnásobně rychleji.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Táboření v přírodě

Zvláštní číslo

Autor: Zdeněk Patzelt

Táboření v přírodě

Současné možnosti táboření, resp. jednoduchého přenocování v přírodě ČR jsou ukázkou toho, jak dobře míněná zákonná úprava může nakonec vyústit do slepé uličky. V kostce řečeno: u nás táboření a nocování v přírodě zákony zakazují „mimo vyhrazená místa“. Až potud vše pořádku, ale kámen úrazu spočívá právě v tom, že ona vyhrazená místa s výjimkou vodáckých tábořišť prakticky neexistují a nikdo se jejich vyhrazením dlouhodobě nezabýval. Tím je nepřímo položen základ pro nezákonné aktivity a zájemci o tuto formu pobytu v přírodě jsou odkázáni na komerčně provozované velkokempy z dob socialismu, případně jsou nuceni jezdit do ciziny.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Madagaskar

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Zdeněk Patzelt

Madagaskar

Biodiverzita Madagaskaru je zcela unikátní, stejně zásadní je však i její ohrožení. Bez nadsázky platí, že Madagaskar je testem naší civilizace, zda je schopna zabránit zničení zbytků primárních ekosystémů na světě, a mnohé nasvědčuje tomu, že to nedokáže. K vážným rizikům patří skutečnost, že Madagaskar je přes značné surovinové bohatství třetí nejchudší zemí světa s velkým podílem primitivních forem obživy.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody a krajiny v ČR na DVD

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Patzelt

Ochrana přírody a krajiny v ČR na DVD

Přílohou tohoto čísla časopisu je malý dárek pro předplatitele – DVD Ochrana přírody a krajiny v ČR. Vydavatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a zájemcům se poprvé dostává do rukou obsáhlé multimediální dílo o naší chráněné přírodě, nabízející jak poznání, tak i zábavu.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zprávy-Recenze