Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Václav Petříček

Sedmý křížek Bohumila Reše

Zprávy-Recenze

autoři: Václav Petříček, Pavel Pešout

Sedmý křížek Bohumila Reše

V sídle AOPK ČR v Praze na Chodově najdete v prvním patře kancelář, většinou s otevřenými dveřmi, kde téměř vždy jako ranní ptáče sedí u počítače prošedivělý soustředěný muž, vždy usměvavý, tichý a neuvěřitelně ochotný. Kdykoliv ho vyrušíte dotazem nebo prosbou, vždy vyhoví.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Zvláštní číslo

autoři: Václav Petříček

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Ne náhodou se v novém „porevolučním“ zákoně o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 objevily těsně za sebou definice dvou do té doby legislativně neukotvených institutů, územního systému ekologické stability a významného krajinného prvku. V závěru obou definic najdeme suché konstatování, že podrobnosti stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Nedávno jsme si připomněli 20. výročí přijetí ZOPK a zmiňované předpisy stále neexistují. Proč, na to se ptá a snaží odpovědět i tento příspěvek.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Nadregionální územní systém ekologické stability prochází aktualizací

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jaromír Kosejk, Václav Petříček, Jana Šmídová

Aktualizace nadregionálního územního systému ekologické stability (dále jen NR ÚSES) má v současné době první výsledky. Zpracování projektu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě pověření Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde o aktualizaci vymezení NR ÚSES, umístění aktuálních mapových podkladů a dat na mapový server AOPK ČR, aktualizace a dopracování dokumentací NR ÚSES včetně stanovení limitů využití území a o poskytování územně analytických podkladů (ÚAP) v oblasti NR ÚSES.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Tvář naší země - krajina domova 2008

Zprávy-Recenze

Autor: Václav Petříček

Praha– Jednání v pořadí již IV. konference Tvář naší země – krajina domova se z důvodu náhlého úmrtí hlavního organizátora Ivana Dejmala přesunulo z tradičního jarního termínu na 21. říjen 2008.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Handrij Härtel a kol. (eds.)

Zprávy-Recenze

Autor: Václav Petříček

Handrij Härtel a kol. (eds.)

Výpravná monografie o unikátním přírodním fenoménu, pískovcových skalních městech, je vynikajícím příspěvkem k tomuto tématu. Představuje vybrané evropské lokality, na nichž se snaží postihnout transdisciplinární význam pískovců. Kniha vyšla anglicky v nakladatelství Academia a podílelo se na ní 109 převážně českých autorů. Editory jsou H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson a R. Williams.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze