The Journal is published by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic in cooperation with the Cave Administration of the Czech Republic, the Krkonoše Mts. National Park Administration, the Bohemian Forest Mts. National Park Administration, the Podyjí National Park Administration and the The Bohemian Switzerland National Park Administration. It has been published since 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

The endangered species of fen localities in the Czech Republic

Research, Surveys and Data Management

authors: Eva Holá, Táňa Štechová, Štěpán Koval

The endangered species of fen localities in the Czech Republic

Populations of endangered fen-moss: Threeranked Hump-moss (Meesia triquetra), Tufted Fen-moss (Paludella squarrosa), Blandow’s Bog-moss (Helodium blandowii) and Rusty Hook-moss (Scorpidiumscorpioides) were studied. The recent localities of studied species were visited during years 2009 and 2010. Threeranked Hump-moss is only at four localities (Chvojnov, Louky u Černého lesa, Odměny u rybníka Svět a Šimanovské rašeliniště), populations of Threeranked Hump-moss consist of a very few stems. ...

Nature Conservation 6/2010 28. 12. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Is Current Nature Conservation Based on Science & Research Results?

Research, Surveys and Data Management

authors: Handrij Härtel, Zdenka Křenová, Jakub Hruška, Jan Dušek

The article deals with biodiversity research in the Czech Republic in relation to its application in nature conservation policy and practices in the field. A gap between basic research and conservation practices has been more and more widening. In the Czech Republic, applied biodiversity research conceptual framework has been missing, affecting main tasks carried out by research institutes within the environmental sector as well as funding such a research.

Nature Conservation 6/2010 28. 12. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in North

Research, Surveys and Data Management

authors: Miroslav Dusík

 Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in North

Provision of nest-boxes is a technique commonly used to increase nest-site availability and quality for secondary cavity-nesting birds, including hole-nesting raptors and owls.

Nature Conservation 5/2010 27. 10. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Actual situation of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina (Smith) Čelakovský) and its per

Research, Surveys and Data Management

authors: Miroslav Ziedler, Marek Banaš

Actual situation of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina (Smith) Čelakovský) and its per

Alpine juniper (Juniperus communissubsp. alpina) is an amphiboreal arctic-alpine taxon that is vicarious for common juniper above the alpine timberline and in the Artic.

Nature Conservation 4/2010 14. 9. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Chytridiomycosis, a Threat to Amphibians in the Czech Republic?

Research, Surveys and Data Management

authors: Petr Civiš, Jiří Vojar, Vojtěch Baláž

Chytridiomycosis, a Threat to Amphibians in the Czech Republic?

Chytridiomycosis is an infectious disease of amphibians, caused by the chytrid Batrachochytrium dendrobatis, a non-hyphal zoosporic fungus. Chytridiomycosis has been linked to dramatic population declines or even extinctions in amphibian species in some worlds regions.

Nature Conservation 4/2010 14. 9. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

New Discoveries in the Na Pomezí Karst

Research, Surveys and Data Management

authors: Petr Kubalák, Rostislav Morávek

New Discoveries in the Na Pomezí Karst

The Na Pomezí karst is situated on the Rychlebské hory Mts. southern edge, 7 km west of the town of Jeseník (northern Moravia). It was formed in white crystalline limestones and is supposed to be of the Devonian age.

Nature Conservation 4/2010 14. 9. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

The Bohemian Sand Pink (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) – Plan  is running

Research, Surveys and Data Management

authors: Anna Šlechtová, Jiří Bělohoubek

The Bohemian Sand Pink (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) – Plan  is running

The Bohemian Sand Pink (Dianthus arenarius bohemicus) is an approximately 15 cm tall perennial with white flowers growing in dense clusters.

Nature Conservation 3/2010 22. 6. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Nature as a Flowing Mosaic. What Recent Knowledge in Ecosystem Science Has Revealed

Research, Surveys and Data Management

New knowledge in ecosystem ecology (in the U.S. called conservation ecology) may change the nature conservation and landscape management conceptual framework.

Nature Conservation 3/2010 22. 6. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump

Research, Surveys and Data Management

authors: Martin Waldhauser, Michal Mikát

The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump

The distribution of the Ornate Bluet (Coenagrion ornatum) in the Czech Republic is far more extensive.

Nature Conservation 2/2010 20. 4. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

The Comprehensive Nature Environment Monitoring Scheme in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland N

Research, Surveys and Data Management

authors: Jana Holešínská, Marek Klitsch, Ivana Marková, Richard Nagel, Miloš Trýzna, Zuzana Vařilová

The Comprehensive Nature Environment Monitoring Scheme in the České Švýcarsko/Bohemian Switzerland N

Základní poslání Národního parku (NP) České Švýcarsko je dáno zákonem č. 161/1999. Pro nastavení správného systému managementových opatření, která povedou k naplnění cílů stanovených plánem péče, je důležité systematické monitorování jevů ve všech zájmových oblastech. Dlužno podotknout, že před samotným vznikem národního parku a v jeho počátcích nebylo získávání dat zcela systematické a důsledné.

Nature Conservation 2/2010 20. 4. 2010 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf