The Journal is published by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic in cooperation with the Cave Administration of the Czech Republic, the Krkonoše Mts. National Park Administration, the Bohemian Forest Mts. National Park Administration, the Podyjí National Park Administration and the The Bohemian Switzerland National Park Administration. It has been published since 1946.

cs / en

Redaction

Redakce časopisu Ochrana přírody

 

Šéfredaktor:

RNDr. Zdeněk Patzelt

Členové Redakční rada časopisu Ochrana přírody:

 • RNDr. Libor Ambrozek
 • Mgr. Jiří Bašta
 • prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
 • Ing. Karel Drbal
 • Mgr. Svatava Havelková
 • Ing. Michael Hošek
 • RNDr. Jakub Hruška, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
 • JUDr. Svatomír Mlčoch
 • Ing. Jan Moravec
 • RNDr. František Pelc (předseda)
 • Ing. Pavel Pešout
 • RNDr. Jan Plesník, CSc.
 • RNDr. František Pojer
 • Ing. Martin Starý
 • Ing. Jakub Šafránek
 • Ing. Martin Škorpík
 • Mgr. Karolína Šůlová
 • RNDr. Alena Vopálková

Adresa redakce: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov Telefon: 283 069 241, 283 069 111 Fax: 283 069 247 E-mail:ochrana.prirody@nature.cz Internetové stránky: www.nature.cz